Časopis Te Deum

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Te Deum je česky psaný časopis vycházející od roku 2006, který reprezentuje pozice tradičního katolicismu. Vychází jako tištěný dvouměsíčník, některé jeho články jsou celé nebo z části k dispozici na internetu na jeho stránkách.

Redakci časopisu tvoří šéfredaktor Martin R. Čejka a redaktoři Michal Semín, Michal Kretschmer, Šárka Vorková a Leoš Pluhař. Dalšími přispěvateli jsou např. Petr Bahník, Evžen Kindler, Radomír Malý, Branislav Michalka, Jiří Stodola, P. Tomáš Stritzko FSSPX, Jan Vorka či Pavel Zahradník.

Obvyklá struktura čísla zahrnuje dvě hlavní témata zastoupená vícero články, dále pak některé stálé či stálejší rubriky (Editorial, Dopisy, Zprávy a události), seriály článků a samozřejmě i jednorázové články. Časopis má svoji hymnu Te Deum, kterou složil Tomáš Hamet.[1]

Čeští biskupové časopis nepodporují a zakázali mu používat označení „katolický dvouměsíčník“, se kterým původně vycházel.[2] Neexistuje ani žádné oficiální spojení mezi časopisem a FSSPX: kněží bratrstva v něm v minulosti občas publikovali a sloužili mše na akcích s časopisem spojených[3], nicméně později se český prior FSSPX P. Tomáš Stritzko od jakéhokoliv spojení s časopisem distancoval.

Obsah

Poslání časopisu

Časopis je adresován primárně na katolického čtenáře (ale redakce se nevyhýbá ani tomu, aby bylo vhodnou četbou pro každého kdo hledá pravdu a chce znát jasné katolické odpovědi a otázky), informuje o aktuálním dění, soustřeďuje se na otázky katolické víry, liturgie a morálky. To se projevuje především reagováním na dění v podobě útoku evropské společnosti na tradiční rodinu, specializovaným článkům s radami k výchově dětí, ale též o problémech angažovanosti katoliků v dnešním společenském životě (kultura, politika).

Odkazy

Externí odkazy

Refrence

  1. http://www.youtube.com/watch?v=L66BobFMOyU
  2. http://www.apha.cz/archiv-clanku/stanovisko-biskupu-k-casopisu-te-deum/
  3. http://cirkev.wordpress.com/2011/06/01/tradice-u-sobenovskeho-rybnika/
Osobní nástroje