Český skauting

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Český skauting má dlouhou tradici, která však byla třikrát násilně přervána, jednou nacisty a dvakrát komunisty. Jeho hlavním proudem je junáctví založené středoškolským profesorem A. B. Svojsíkem, které se od klasického světového skautingu poměrně výrazně odlišuje jednak vyšším důrazem na vlastenectví a národovectví a zároveň nižším důrazem na duchovní rozměr, jednak tím, že je silně ovlivněn setonovským woodcraftem.

Ačkoliv junáctví je hlavním proudem českého skautingu a jeho zakladatel je proto často uváděn obecně jakožto zakladatel skautingu v Českých zemích, je třeba zdůraznit, že svojsíkovský skauting měl už od svého počátku nezávislé konkurenty. V roce 1938 sice došlo ke sloučení celého českého skautingu do jediného spolku Junák, ale šlo o pouze přechodný stav uměle vyvolaný vnějším tlakem, po sametové revoluci a obnovení skautingu v běžných podmínkách došlo opět k výrazné diverzifikaci a organizačnímu rozštěpení hnutí.

I dnes představuje hlavní proud českého skautingu junáctví reprezentované organizací Junák - svaz skautů a skautek ČR s 50 tisíci členy, existují zde ale i další skautské organizace, jejichž členské základny jsou ovšem podstatně slabší.

Obsah

Historie

Za zakladatele českého skautingu je považován středoškolský profesor Antonín Benjamin Svojsík, který založil jeho hlavní proud - junáctví a k němuž se jako ke svému ideovému otci a zakladateli odvolává většina současných českých skautských organizací. Svojsík zahájil budování junáctví v roce 1911, kdy inspirován návštěvou v Anglii založil první český skautský oddíl. Poté začal pracovat na vlastní výchovné metodě, když inspirací mu byly práce Roberta Baden-Powella a Ernesta Thompsona Setona a ke spolupráci přizval třicet českých osobností. V roce 1912 tak mohl uspořádat první český skautský tábor (proběhl v srpnu poblíž hradu Lipnice) a předevím vydat knihu Základy junáctví, která je pro junáctví tímtéž, co Scouting for Boys pro baden-powellovský skauting.

Svojsíkovo junáctví se od klasického baden-powellovského skautingu odlišuje především ve dvou aspektech. V prvé řadě klade nepřehlédnutelně vyšší důraz na vlastenectví a národovectví a zároveň nižší důraz na duchovní rozměr, což je jasně vidět už na jeho symbolech: Jiráskem zpracovaném znaku, v němž "chodský pes" odkazuje na idealizované Jiráskovy Chody, kteří měli být vzorem českých skautů, a skautském slibu, v němž v prvním bodě povinnost k Bohu a králi nahradila láska k vlasti.[1] Druhým výrazným specifikem českého skautingu je jeho silná ovlivněnost setonovským woodcraftem.[2]

Svojsík původně zamýšlel využít pro šíření junáctví a jeho ideálů Sokola, nakonec ale zjistil, že to není schůdná cesta, a tak v roce 1914 založil spolek Junák - český skaut. Vedle tohoto Svojsíkova spolku ještě za Rakouska-Uherska vznikly v Českých zemích ještě Hořejšího Psohlavci a Seifertovy Děti Živěny.[3]

Během historie českého státu byl skauting třikrát zakázán totalitními režimy (nacisty a komunisty), neboť proti totalitě vždy aktivně vystupoval. Řada skautských činovníků padla při odbojové činnosti, byla popravena či vězněna v nacistických koncentračních táborech, řada se jich stala obětí politických procesů v padesátých letech. Skauting vždy okamžitě využil politického uvolnění (1945, 1968 a 1989) a obnovil svojí činnost. Přesto tak vznikaly mezery v kontinuitě vývoje. Poslední přestávka trvala 20 let a to se projevilo v určitém ustrnutí oproti světovému hnutí. V českém výchovném systému jsou prvky, které se ve světě již vytrácejí (např. klasické táboření). Na druhé straně si český skauting jen pomalu osvojuje některé moderní prvky a někdy tak má problém zaujmout nejmladší generaci, která preferuje jiné způsoby trávení volného času, než před 20 nebo 40 lety.

 • 1915 Založen dívčí skauting. Začíná vydávání časopisu Junák.
 • 1918 Skauti se aktivně zúčastňují zakládání republiky. Vzniká Skautská pošta.
 • 1919 Založen Svaz junáků - skautů RČS, na první schůzi ústřední rady Junáka byla zavedena jako znak svazu lilie s hlavou psa na štítě.
 • 1931 Slovanské jamboree v Praze.
 • 1938 Zemřel A. B. Svojsík.
 • 1939 Sjednoceny skautské organizace ve svazu Junák.
 • 1940 28.října vydal K.H.Frank nařízení o rozpuštění Junáka.
 • 1945 Junák obnoven.
 • 1946 V Praze odstartován 1. ročník Svojsíkova závodu, založena mohyla na Ivančeně.
 • 1948-1950 Postupná likvidace Junáka komunisty.
 • 1968 Junák obnoven.
 • 1969 17.listopadu je na zasedání ÚV KSČ přijat základ budování Pionýra, čímž došlo ke třetí likvidaci skautingu v Česku.
 • 1989 Junák potřetí obnoven.
 • 1996 Chlapecký kmen přijat do WOSM, dívčí kmen přijat do WAGGGS
 • 1997 Středoevropské jamboree Fénix v Praze.
 • 2002 první sliby Asociace skautů a skautek Evropy (MV ČR zaregistrována v roce 2004)
 • 2006 Středoevropské jamboree Orbis 2006 v Brně - Mariánském údolí.
 • 2007 Výročí vzniku celosvětového skautingu - 100 let - probíhají oslavy v Praze (šátková metropole), na Ivančeně a vyvrcholí na mezinárodním Jamboree v srpnu v Anglii.

Současné skautské organizace v ČR

Největší česká skautská organizace se nazývá Junák - svaz skautů a skautek ČR (Oficiální stránky Junáka). V současné době (2007) je Junák největší dětskou organizací v ČR s bezmála 50 000 členy.

Z nejrůznějších důvodů (ideologických, organizačních) kromě této organizace existují ještě další (podstatně menší) skautské organizace, které však narozdíl od Junáka nejsou členy celosvětových skautských sdružení WOSM nebo WAGGS:

vzor: jméno organizace (členství v mezinárodní organizaci; počet členů)

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Doporučená literatura

Reference

 • článek byl původně s jen lehkými změnami převzat z této verze stejnojmenného článku na JunakWiki.
 1. http://www.skaut.org/skauting.cr.php
 2. http://www.skaut.org/skauting.cr.php
 3. http://www.skaut.org/skauting.cr.php
Osobní nástroje