Římskokatolická farnost Třebíč-Jejkov

Z Katopedia

Verze z 28. 10. 2014, 12:20; Kkfzouhar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Farnost Třebíč - Jejkov

Kostel Proměnění Páně v Třebíči-Jejkově.

děkanát Třebíč
diecéze brněnská
provincie Morava
duchovní správce R.D. Mgr. Jakub Holík
(administrator excurrendo)
filiálky Domky, Kožichovice, Nové Dvory,
Slavice, Střítež
adresa Otmarova 20
674 01 Třebíč
web farnosti http://www.jejkov.cz
stav 2014 (X.)

Římskokatolická farnost v Třebíči- Jejkově navazuje na tradici původního kapucinského kláštera, který se původně v této části města nacházel. Prostory dřívějšího kláštera dnes slouží místnímu Katolickému gymnáziu, které zároveň navazuje na kapucinskou školskou tradici ve městě.[1] Samotný kostel Proměnění Páně byl adaptován pro potřeby místní farnosti.

Farnost pořádá pravidelná duchovní setkání. 14. května se všichni farníci modlí za bohoslovce. 2. května bývá adorační den.

Obsah

Sídla

Do farnosti náleží tyto obce nebo jejich části:

Církevní stavby
  • kostel farní Proměnění Páně
  • kostel filiální sv. Jana Nepomuckého (Slavice)
  • kostel filiální sv. Marka (Střítež u Třebíče)
  • kaple sv. Cyrila a Metoděje (Kožichovice)

Duchovní správci farnosti

Nedělní bohoslužby

Farní kostel Proměnění Páně:

* 9:00

Ve farnosti se v letech 2010 - 2014 sloužili pravidelně i bohoslužby v tradičním římském ritu. Se změnou duchovního správce však došlo ke zrušení této formy celebrace a celkový počet bohoslužeb byl omezen.

Pravidelný pořád bohoslužeb zde.

Externí odkazy

Reference

  1. http://www.kgtrebic.cz/historie-skoly
Osobní nástroje