1918

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání
20. století/ 1. polovina
1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 • 1910 • 1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919 • 1920 • 1921 • 1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • 1940 • 1941 • 1942 • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950


Rok 1918

Obsah

Události

Svět

 • 4. leden - Sovětská vláda uznala nezávislost Finska
 • 5. leden - Britský ministerský předseda Lloyd George stanovil britské podmínky ukončení války: rozpad Habsburské říše a sebeurčení pro východoevropské, středoevropské a balkánské státy. Toto sebeurčení se vztahovalo i na státy Blízkého východu, které v tu dobu byly pod tureckou nadvládou.
 • 7. leden - vrchní velitelství německých armád přesunulo na západní frontu na 75 vojáků z východu.
 • 8. leden - prezident USA Woodrow Wilson přednesl poselství Kongresu, ve kterém uvedl svých "čtrnáct bodů k zajištění světového míru"
 • 12. leden - Lotyšsko vyhlásilo nezávislost na Rusku
 • 15. leden - v Rakousku vypukly dělnické nepokoje a stávky, které se postupně přenesli na celou monarchii.
 • 19. leden - Sovětská vláda násilím rozpustila Ústavodárné shromáždění
 • 22. leden - vyhlášena nezávislá Ukrajina.
 • 25. leden - Třetí celoruský sjezd Sovětů přijal v Petrohradě Deklaraci práv pracujícího a vykořisťovaného lidu. Rusko v něm bylo prohlášeno za socialistickou republiku
 • 27. leden - 15. května: Uskutečnila se Finská občanská válka mezi Finskem a bolševickým Ruskem
 • 28. leden - v Německu vypukla stávka dělníků ve zbrojním průmyslu (180 000 v Berlíně a půl miliónu v ostatních městech)
Estonsko a Livonsko vyhlásily odtržení od Ruska a začaly proklamovat svou nezávislost.
 • 1. únor - 5. divize rakousko-uherského loďstva v boce Kotorské vyvolala vzpouru, která byla potlačena o den později
V Rusku zahájeno organizování Rudé armády na základě dekretu lidových komisařů z 28. ledna téhož roku.
 • 9. únor - Ukrajinská lidová republika podepsala v Brest-Litevsku mírovou smlouvu s Německem. Na jejím základě získala Chelmskou oblast, která byla odtržena od Polska
 • 10. únor - Lev Trockij vydal prohlášení o jednostranném ukončení valečného stavu bez uzavření mírové smlouvy ("ani mír, ani válka")
Dekret sovětské vlády anuloval vnitřní i zahraniční půjčky a dluhy Ruska, sjednané za carské a prozatimní vlády.
V důsledku bezvýsledného mírového jednání se Sovětskou vládou obnovily německé a rakousko-uherské armády válku proti Rusku
Litevská Národní rada proklamovala vznik vlastního státu se sídlem ve Vilniusu. V čele Národní rady A. Smetona
 • 19. únor - Sovětská vláda přijala na jednání v Brest-Litevsku "v zájmu záchrany revoluce" mírové podmínky Německa.
 • 20. únor - vojska Rudé armády dobyly Kyjev. Rakousko-Uhersko a Německo však podpořili Ukrajinskou lidovou republiku a vytlačily vojáky Rudé armády z Ukrajiny (1. března)
 • 21. únor - Britská armáda dobyla Jericho.
 • 24. únor - Estonsko vyhlásilo nezávislost.
 • 3. březen - Ústřední mocnosti uzavřeli se Sovětskou vládou Brestlitevský mír
 • 5. březen - Rumunsko podepsalo předběžnou mírovou smlouvu s Ústředními mocnostmi.
 • 7. březen - uzavřena smlouva o míru a přátelství mezi Finskem a Německem.
Sociálně demokratická dělnická strana bolševiků Ruska přijala název Komunistická strana Ruska (bolševiků)
 • 8.-13. březen - začaly boje československých brigád ustupujících z Ukrajiny na východ s německými jednotkami v okolí v okolí železničního uzlu ukrajinského města Bachmač.
Lev Trockij odstoupi z funkce lidového komisaře pro zahraniční záležitosti.
Začala mohutná německá ofenzíva na západní frontě.

České země

Staroměstské náměstí v Praze s Mariánským sloupem

Narození

Úmrtí

Odkazy

Související stránky


Externí odkazy

Osobní nástroje