Anděl Páně

Z Katopedia

Verze z 27. 12. 2013, 18:54; Kkfzouhar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Anděl Páně (lat. Angelus Domini) je tradiční modlitba katolické církve oslavující Boží Vtělení. Skládá se ze tří biblických veršů, na které se odpovídá modlitbou Zdrávas Maria, a závěrečné prosby. Modlí se třikrát za den - ráno, v poledne a večer.

Obsah

Modlitební praxe

Původ modlitby lze nalézt v nařízení papeže Jana XXII., který v první polovině 14. století věřícím nařídil, aby se za večerního zvonění kostelních zvonů modlili modlitbu Ave Maria. Zanedlouho byla tato praxe rozšířena také o zvonění ranní a polední a modlitba byla postupně rozvedena o další pasáže a závěrečnou modlitbu.[1]

Dnešní praxe zůstává i nadále stejná - modlí se třikrát za den - ráno, v poledne a večer. Kdy přesně se jej má dotyčný modlit, určují místní zvyky. Buď se modlitba váže na přesný čas, který obvykle připadá na čas 6:00-7:00 hodin, v poledne a 18:00-19:00 hodin (v křesťanských oblastech pak čas k modlitbě obvykle připomínají zvony - tzv. „klekání“ - a někdy i média)[2]), nebo na jídlo (v takovém případě se rodina (společnost) modlí před snídaní, obědem a večeří).

Při společné nedělní modlitbě Anděl Páně se na náměstí svatého Petra ve Vatikánu scházejí stovky věřících, kde k nim pravidelně hovoří papež a dává jim na závěr svoje požehnání.

Ve velikonočním období (od svátku Zmrtvýchvstání Páně po Letnice) se namísto modlitby Anděl Páně modlí hymnus Vesel se, nebes Královno,[3] obě modlitby jsou spojeny s částečnými odpustky.[4]

Text modlitby

Při společné modlitbě zpravidla přednáší část modlitby buď jen kněz či předříkávající (v modlitbě níže tučně vytištěno).

Latinsky

Angelus Domini nuntiavit Mariæ.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum Verbum tuum.
Ave Maria...
Et Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria...
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus:
Gratiam tuam quæsumus, Domine,
mentibus nostris infunde;
ut qui, angelo nuntiante,
Christi Filii tui Incarnationem cognovimus,
per passionem eius et crucem,
ad resurrectionis gloriam perducamur.
Per eumdem Christum Dominum nostrum.
Amen.

Česky

České překlady se mohou v detailech lišit v závislosti na stáří a místním nářečí a zvycích.

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
a ona počala z Ducha Svatého.[5]
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle Tvého slova.[6]
Zdrávas, Maria...
A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria...
Oroduj za nás svatá Boží rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Pane, poznali jsme andělské poselství
o vtělení Krista, tvého Syna;
vlej nám, prosíme, do duše svou milost,
ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení
skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Historie

Modlitba vznikla patrně v 11. století z klášterní tradice modlit se při večerním zvonění třikrát Zdrávas Maria, první doložené zmínky o modlitbě jako takové ale pochází až z poloviny 13. století. V současné době je Anděl Páně velmi rozšířenou modlitbou, v klášterech je často kombinován s denní modlitbou církve.

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Wikimedia Commons nabízí obrázky, zvuky či videa k tématu

Anděl Páně

Poznámky a reference

  1. LUNGA Radek, SOLAŘ Jaroslav: Kostelní věže a zvonice, Praha: Grada, 2010, s. 16.
  2. V ČR vysílá v poledne tuto modlitbu Radio Proglas.
  3. http://www.katolik.cz/cirkev/modlitby.asp
  4. http://www.ourladyswarriors.org/indulge/g9.htm
  5. Alternativně se můžeme setkat s formulací Anděl Páně zvěstoval Panně Marii Poselství a ona počala z Ducha Svatého.
  6. I zde existují jiné formulace, např. I řekla Maria: „Aj já dívka Páně, staniž se mi podle slova Tvého...“
Osobní nástroje