Antonín Koniáš

Z Katopedia

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 5: Řádka 5:
[[Kategorie:Čeští římskokatoličtí duchovní]]
[[Kategorie:Čeští římskokatoličtí duchovní]]
[[Kategorie:Misionáři]]
[[Kategorie:Misionáři]]
 +
[[Kategorie:Tovaryšstvo Ježíšovo]]
 +
[[Kategorie:Spisovatelé]]
 +
[[Kategorie:Katolická literatura]]
[[Kategorie:Narození 1671]]
[[Kategorie:Narození 1671]]
[[Kategorie:Úmrtí 1760]]
[[Kategorie:Úmrtí 1760]]

Verze z 18. 4. 2013, 12:49

P. Antonín Koniáš T. J. (nar. 1671 - zemř. 1760), byl český katolický kněz a řehoník a misionář. Pocházel z Prahy. Svou povahou byl člověk mimořádně obětavý, k sobě přísný a ve své službě pro Církev neúnavný. 37 let působil ve východních Čechách a staral se, aby kacířské knihy nemařily usilovnou práci katolických misionářů. Závadná místa v bludných knihách začerňoval, případně z nich vytrhl některé listy. Pouze knihy, které se opravit nedaly, pálil. Jednalo se o nekatolické kancionály a bible, modlitební knihy, drobné brožurky, pověrečné modlitby, letáky i o nemravnou literaturu. Kralická Bible byla odebírána pro závadnou předmluvu a chybějící poznámky pod čarou. Ostatní české bible bývaly po drobných opravách vráceny. Aby usnadnil pater Koniáš hodnocení knih po stránce věroučné a mravní, sestavil tzv. "Klíč", t.j. sezna, knih závadných pro bludy, pověry a nemravnost. Mimo knihy české zde nalézáme knihy německé, francouzské i latinské.

Podobnou ušlechtilou činnost vyvíjelo nemálo jiných misionářů. Namísto zabavených knih dávali lidu knihy katolické. Kacířské knihy, které měly literární či jinou hodnotu, ničeny nebyly, ale byly uchovávány pod dozorem Církve ve zvláštních klášterních knihovnách.

Osobní nástroje