Anton Mussert

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Anton Mussert (11. května 1894 - 7. května 1946) byl nizozemský nacionalistický politik, původním povoláním stavební inženýr. Za druhé světové války, kdy jeho zemi okupovali nacisté, jim jako hlava okupovaného státu aktivně pomáhal, za což si vysloužil nenávist a pohrdání svých občanů a v roce 1946 i trest smrti.

Život

V politickém životě se začal projevovat roku 1931, kdy založil Nacionálně socialistické hnutí (NSB), které mělo svůj pravzor v německé NSDAP. Zpočátku se těšil on i jeho strana díky zhoršující hospodářské situaci v zemi silnou popularitu, které si všimnul i Adolf Hitler, který jej 23. září 1936 osobně pozval k sobě do Berlína, kde mu Hitler předložil svůj nápad vzniku koalice nacionálně socilaistických hnutí v jednotlivých zemí a Musert navrhl jako lídra nizozemských zemí. Koncem třicátých let však zájem o nacionalismus v Nizozemí opadl. Situace se změnila až v roce 1940, kdy na zemi zaútočilo nacistické Německo, kterému se celou neutrální zemi podařilo během pár týdnů dobýt. Mussert jako jeden z mála politiků, kteří v zemi zůstali se stal hlavou tohoto německého satelitu a ihned začal aplikovat německé rasové a protižidovské zákony v holandských podmínkách. Nacisté jej aktivně využívali jako loutku pro své cíle - úplnou likvidaci Židů, pacifikaci Nizozemí, totální nasazení Nizozemců pro práci v Reichu a v SS.

Po dobytí Nizozemí Američany byl Musert zajat a po válce odsouzen k trestu smrti a popraven.

Osobní nástroje