Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Z Katopedia

Verze z 3. 4. 2015, 12:43; Kkfzouhar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži je katolické gymnázium se všeobecným zaměřením. Sídlí v Pilařově ulici poblíž Velkého náměstí v Kroměříži, mezi kostelem sv. Mořice a Arcibiskupským zámkem. Jeho cílem je vzdělávat a vychovávat studenty v souladu s křesťanskými hodnotami. Nabízí čtyřleté a šestileté studijní programy. Škola má vlastní internát a školní jídelnu. Působí při ní mezinárodně proslulý sbor AVE.

Obsah

Historie

Arcibiskupské gymnázium bylo založeno olomouckým arcibiskupem Bedřichem z Fürstenberka v roce 1854. Původně nešlo ani o gymnázium, ale o konvikt a většina výuky (vyjma jazyků a teologie) se odehrávala na piaristickém gymnáziu. Podíl mimokonviktové výuky byl postupně snižován jejím přesunem do vlastního ústavu či případně převedením na formu organizovaného domácího studia, ovšem až do roku 1911 ukončovali studenti své studium maturitami na jiných školách. Na Arcibiskupské gymnázium byl ústav přeměněn v roce 1910, o rok později získal status veřejné školy. Studium na něm zůstalo vyhrazeno pouze chlapcům.

Škola byla původně dvojjazyčná (s převahou českých studentů), v roce 1919 se z příkazu ministerstva školství změnila na českou (němečtí učitelé a studenti odešli do Bruntálu). AG se postupně vypracovalo v elitní školu olomoucké arcidiecéze, vzdělávájící budoucí kněze a katolickou inteligenci.

V roce 1942 okupační úřady gymnázium uzavřely a jeho budovy zabrala Wehrmacht, v roce 1943 pak bylo zrušeno. V roce 1945 bylo obnoveno a znovuotevřeno, v roce 1948 je však komunisté zestátnili a v roce 1950 zrušili.

V roce 1991 bylo Arcibiskupské gymnázium slavnostně znovuotevřeno z inciativy svého bývalého žáka, arcibiskupa Vaňáka. Nově otevřená škola měla opět získat pozici elitní školy arcidiecéze a byla přístupná i dívkám, nicméně protože se předpokládalo, že jeho žáci budou zdrojem nových adeptů kněžství, byl stanoven poměr dvou přijatých chlapců na jednu dívku. Původně též arcibiskupství udělilo škole privilegium, že její studenti nemusí před vstupem do kněžského semináře absolvovat jinak povinný roční pobyt v konviktu. Oboje výše zmíněné zvláštnosti však byly ještě v průběhu 90. let zrušeny - jednak se ukázalo, že zájemců o kněžské povolání není mezi studenty ani zdaleka tolik, kolik se očekávalo, jednak arcibiskupství došlo k názoru, že studium na AG nemůže pobyt v konviktu patřičně nahradit. V roce 2005 tvořily dívky asi 2/3 všech studentů.[1]

Sídlo školy

Sídlo Arcibiskupského gymnázia se nachází v Pilařově ulici, mezi Mlýnskou branou a kostelem sv. Mořice, a sestává se z mohutné hlavní dvoupatrové budovy a menší přístavby. Hlavní budova má tvar osmičky položené na ose JZ-SV. V jejích smyčkách jsou umístěny dva školní dvory. Větší severovýchodní dvůr je umenšen malou tělocvičnou a zbytek zabírá tenisový kurt, jihozápadní dvůr je určen k běžnému vyžití studentů a zahrnuje několik stolů na stolní tenis a volejbalové hřiště.

Hlavní vchod do budovy se nachází uprostřed jihovýchodní části severovýchodního křídla. Uprostřed téže části jihozápadního křídla jsou nad sebou vystavěny obě školní kaple: moderně upravená Kaple svatého Stanislava Kostky (tzv. „Dolní kaple“) v přízemí a novogotická kaple Neposkvrněného početí Panny Marie (tzv. „Horní kaple“) ve druhém patře.

Přístavba je vybudována při přepažení osmičky na jihovýchodní straně budovy a nachází se v ní například školní kuchyně a jídelna. Ke škole náleží dvě zahrady (jedna oplocená při jihozápadní hraně hlavní budovy, druhá sevřená mezi hlavní budovu, přístavbu a kostel sv. Mořice) a malý oplocený parčík před vchodem.

Výuka

Škola poskytuje gymnaziální vzdělání všeobecného a humanitního zaměření. Otevírá 18 tříd: 6 tříd šestiletého gymnázia (prima až sexta) a 12 tříd čtyřletého gymnázia (A-C v každém ročníku). Součástí výuky jsou povinné hodiny náboženství (1-2 hodiny týdně) a možnost studovat latinu. Personální podmínky, kvalita materiálně-technického vybavení i úroveň výuky Česká školní inspekce hodnotí jako velmi dobré (tj. nadprůměrné).[2]

Výuka biologie může těžit z blízké Podzámecké zahrady, která poskytuje ideální podmínky pro výuku botaniky a dendrologie.

Mimo výuku

Na škole studují studenti z celé Moravy.[3] Pro ně má škola internát umístěný v prvním a druhém patře hlavní budovy, který ve školním roce poskytuje studentům ubytování od neděle večer do pátku odpoledne.[4] Při škole a internátu působí spirituál, kterým je v současné době P. Pavel Stuška. V Kapli svatého Stanislava Kostky probíhají jednak různé kulturním akce, jednak se v ní studenti o velké přestávce modlí desátek růžence. Ve druhém patře v novogotické kapli Neposkvrněného početí Panny Marie pravidelně probíhají Mše svaté pro studenty.

Známý je studentský pěvecký Sbor AVE vedený Mgr. Františkem Mackem a jeho synem Filipem, který získal řadu ocenění z mězinárodních koncertů a festivalů a je považován za jeden z nejlepších studentských pěveckých sborů v České republice. Vystupuje též na řadě významných církevních akcích jako jsou Národní pouť na Velehradě či jako bylo setkání papeže Jana Pavla II. s věřícími na Svatém Kopečku v roce 1995.

Škola se snaží poskytnout zejména ubytovaným studentům možnosti smysluplného vyžití v podobě různých sportovních a jiných kroužků. Družstva složená ze studentů se účastní řady středoškolských soutěží, olympiád a podobně.

Významné osobnosti gymnázia

Arcibiskupské gymnázium představuje elitní vzdělávací ústav olomoucké arcidiecéze. Nejprve bylo určeno pouze pro vzdělávání a přípravu kněží, později se stalo přístupné i širší veřejnosti. Mezi absolventy gymnázia je mimo jiné 8 biskupů (7 katolických a 1 pravoslavný, který je zároveň pravoslavnými považován za svatého)[5] a jeden premiér Československa.

Významní absolventi a žáci

Významní učitelé

Ředitelé AG

od 1991
  • MUDr. František Stehlík
  • P. František Petrík
  • Ing. & ing. Petr Kvapilík
  • Mgr. Štěpán Bekárek (od 2001)[6]

Spirituálové

od 1991

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Wikimedia Commons nabízí obrázky, zvuky či videa k tématu

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Reference

  1. http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=1239&webSSID=a4649adcb4b40a4713e50a18338ddfd3 Iva Peřinová: Se studenty se učí, žijí i modlí se in Katolický týdeník, Příloha Doma 01/2005
  2. http://www.agkm.cz/inspekce/inspekce2004.htm Inspekční správa ČŠI z listopadu 2004
  3. http://www.bnn.cz/agkm.html Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži in Blanické nezávislé noviny, 13. května 2007
  4. viz Vnitřní řád domova mládeže; dostupné: http://www.agkm.cz/ubytovani/rad_dm.htm (navštíveno 10. 12. 2008)
  5. http://www.agkm.cz/vyznamne_osobnosti_ag.pdf, str. 13-18
  6. http://cirkev.wordpress.com/2010/11/30/skola-musi-vychovavat/
Osobní nástroje