Augustin z Hippo

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svatý Augustin či Augustinus Aurelius[1] (354 Tagaste - 430 Hippo) je biskup, jeden z nejvýznamnějších starověkých křesťanských filosofů a teologů a významný autor patristické literatury. Od roku 395 až do své smrti byl biskupem města Hippo. Církev jej řadí mezi čtyři velké učitele Západní církve a slaví jeho svátek 28. srpna.

Obsah

Život

Narodil se roku 354 v Tagaste v Numidii (dnešní Souk Ahras, Alžírsko). Již v mládí vynikal neobyčejným nadáním a pílí ke studiu. Všechnu svou naději o lepší život však vkládal až příliš moc do filosofie (stal se jedním z žáků tzv. manicheismu a podléhal nespoutané vášni k ženám, která se projevila tím, že za krátký čas zplodil v konkubinátu několik nemanželských dětí. S jeho amorálností se velmi těžce vyrovnával především jeho věřící matka Monika, která se vytrvale modlila za synovo obrácení. Prosby k Bohu byly vyslyšeny, Augustin se obrátil a 24. dubna 387 přijal spolu se svým nemanželským synem Adeodatem a přítelem Alypiem[2] křest.

Po návratu do Tagaste vybudoval spolu se svými přáteli jakýsi druh řeholní obce, ve městě Hippo roku 391 přijal kněžské svěcení a stal se tam biskupem (395). Své biskupské sídlo proměnil v klášter s vlastní řeholí, které dějiny dají později název augustiniánská. Ideálem tohoto řeholního života se stala apoštolská činnost a pastorační služba.

Augustin zemřel roku 430 v Hippo. Jeho ostatky byly přeneseny nejprve na Sardinii a od 8. století jsou uloženy v katedrále v Pávii (severní Itálie).

Dílo

Zůstalo po něm 113 spisů (některé velmi objemné), 218 dopisů a více než 500 dochovaných textů homilií.

  • O Boží obci (De civitate Dei)
  • Vyznání (Confesiones) - jedná se o duchovní autobiografii psano formou vyznání svých vin, kterých se dopustil předtím, než přijal křesťanskou víru

Odkazy

Související stránky

Poznámky a reference

  1. Česky Zlatý Augustin.
  2. Pozdější biskup v Tagaste.
Osobní nástroje