Benedikt XVI. - citáty

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Benedikt XVI.(vlastním jménem Joseph Ratzinger, * 16. dubna 1927) je 265 papež všeobecné (katolické) Církve. Papežem byl zvolen 19. dubna 2005. Jeho pontifikát se vyznačuje především postupným utvrzováním víry v mnoha oblastech života věřících katoliků - papež klade velký důraz na katolické vzdělání v církevních školách a na univerzitách, vede dialog s Bratrstvem sv. Pia X. (tzv. lefebvristé) a v roce 2009 krom toho, že zrušil exkomunikaci biskupům FSSPX, nabídl věřícím anglikánské církve cestu zpět do katolické církve.

Obsah

O víře a následování Krista

  • Ježíš zve učedníky, aby vystoupili ze své svobodné vůle, z představy své seberealizace, aby se ponořili do jiné vůle, vůle Boží, a dali se jí vést.

O víře mladých

  • Křesťanství nabízené v celé jeho šíři a celistvosti je pro dnešní mládež vysoce přitažlivé a naplňuje její představy, ideály a touhy. Mladí lidé mají právo na to, aby se setkali s vírou v celé její kráse, intelektuálním bohatství a nekompromisní náročnosti. - k americkým biskupům 5. 5. 2012

O rodině

  • Domov tvořený Ježíšem, Marií a Josefem je odedávna považován za školu lásky, modlitby a práce ... Pouze tam, kde existují láska a věrnost, rodí se a trvá pravá svoboda.

O lásce

  • Bůh je láska, a jen když se otevřeme zcela a s naprostou důvěrou této lásce a dovolíme, aby se stala jediným vůdcem našeho života, všechno se přetvoří, najdeme pravý pokoj a pravou radost a jsme schopni šířit je kolem sebe.


O kněžství

  • Povolání ke kněžské službě a k zasvěcenému životu jsou prvořadým plodem vytrvaleho styku s živým Bohem a naléhavé modlitby, která se vznáší k 'Pánu žně', ať už ve farních společenstvích, křesťanských rodinách, či ve večeřadlech za povolání.
  • Následování Ježíše znamená učit se držet Ježíšova pohledu, poznávat ho důvěrně, naslouchat jeho slovu, setkávat se s ním ve svátostech; znamená to učit se srovnávat svou vůli s jeho vůlí.
Osobní nástroje