Biřmování

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Biřmování je svátost, skrze kterou Duch svatý křesťana posiluje ve víře, aby podle ní žil, ji šířil, statečně ji vyznával a s jejími nepřáteli zmužile bojoval.[1] Rovněž také bývá označováno za svátost boje či svátost (křesťanské) dospělosti.

Biřmování uděluje za normálních okolností biskup, může ji však udělovat i kněz se zvláštním pověřením od biskupa. V případě ohrožení života biřmovného může tuto svátost udělit kterýkoliv kněz. Biřmovaný musí být pokřtěný (není-li, je udělení svátosti neplatné) a musí dosáhnout „věku rozlišování“, což je cca 7 let.[2]

Existují významné rozdíly mezi tradičním a novým obřadem udělení svátosti biřmování. Na území ČR se lze běžně setkat s udělováním biřmování podle nového obřadu, možnost tradičního obřadu poskytuje českým laikům jednak Kněžské bratrstvo sv. Pia X. v Brně, jednak je možno se obrátit na kněží Kněžského bratrstva sv. Petra působící v Linzi.

Obsah

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Literatura

Katechismy

Ostatní

Poznámky a reference

  1. František Tomášek: Katechismus katolického náboženství; Česká katolická charita 1955
  2. Kodex kanonického práva z roku 1917 ji specifikoval minimální věk jako 7 let, CIC z roku 1983 uvádí věk rozlišování; viz P. Tomáš Stritzko FSSPX: Vhodný věk pro biřmování; Te Deum 2012/1, str. 19
  3. Biřmování patří k hlavním tématům čísla a pojednávají o něm 4 velké články: P. Tomáš Stritzko FSSPX: Vhodný věk pro biřmování; Msgre. Fulton Sheen: Svátost boje; Michal Kretschmer: Svátost biřmování; P. Reginald Maria Dacík OP: Svátost křesťanské dospělosti
Osobní nástroje