Biskupství litomyšlské

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Biskupství litomyšlské je zaniklé biskupství na rozhraní Čech a Moravy. Vzniklo v roce 1344 spolu s povýšením pražského biskupství na arcibiskupství a právně existovalo až do poloviny 16. století, byť v důsledku husitské revoluce fakticky přestalo být funkční už v polovině 20. let 15. století. Jeho pozůstatkem je titul biskup litomyšlský, který přežívá dodnes. Jeho posledním nositelem byl Mons. Jaroslav Škarvada († 2010).

Obsah

Dějiny biskupství

Založení

Biskupství litomyšlské bylo založeno 30. dubna 1344 spolu s povýšením pražského biskupství na arcibiskupství. Podmínkou pro založení arcibiskupství totiž bylo, aby mělo alespoň dva sufragány, a jelikož se nepodařilo dojednat přechod vratislavského biskupství z hnězdenské církevní provincie, bylo nutné zřídit novou diecézi.

Základní materiální zabezpečení nového biskupství bylo vyřešeno zrušením premonstrátského kláštera v Litomyšli a převodu jeho majetku a držav do majetku biskupství. Dosavadní klášterní kostel se stal katedrálou. Premonstráti byli odškodněni tím, že se stali zakládajícími členy kapituly nového biskupství. Prvotní organizaci nové diecéze, například vymezení vztahu mezi biskupem a kapitulou, vedl z pověření Karla IV. vratislavský biskup Přeclav z Pohořelé.

Litomyšlská diecéze ani zdaleka nedosahovala rozsahu mateřských diecézí pražské či olomoucké. Převzala správu 6 děkanátů (4 českých a 2 moravských).

Z pražské diecéze:

Z olomoucké diecéze:

  • děkanát Šumperk se 22 farnostmi a
  • děkanát Úsov s 8 farnostmi,

Zánik

Biskupství zaniklo za husitských válek (roku 1425), následující představitelé byli biskupy nebo administrátory jen formálně. Právně existovalo až do poloviny 16. století. Roku 1664 na jeho tradici navázalo biskupství královéhradecké.

Pozůstatkem diecéze je titul biskup litomyšlský, který se z rozhodnutí Pavla VI. uděluje od roku 1973 titulárním biskupům. Od 18. prosince 1982 až do své smrti 14. června 2010 byl titulárním biskupem litomyšlským Jaroslav Škarvada, pomocný biskup pražský.

Po roce 1990 několik místních nadšenců vzneslo požadavek obnovit diecézi, nicméně vzhledem k existenci královéhradecké diecéze to není zrovna realistický požadavek...

Biskupové

Diecézní biskupové litomyšlští

1418-1420 administrátorem olomoucký biskup Jan XII. Železný
Beneš ze Svitav (před 1453-po 1457) (administrátor)
Jan (1458) (administrátor)
Eliáš Čech (před 1468-1474) (administrátor)
Eliáš Čech (před 1478-po 1492) (administrátor)
Lukáš (1552) (administrátor)
Wolfgang (1554) (administrátor)

Titulární biskupové litomyšlští

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

Osobní nástroje