Bitva na Bílé hoře

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Bitva na Bílé hoře byla jednou z klíčových bitev třicetileté války. Došlo k ní 8. listopadu 1620 na vrchu Bílá hora mezi koalicí císařských a ligistických vojsk, kterým velel hrabě Buquoy, a vojskem českých stavů vedených anhaltským knížetem. Drtivé vítězství císařských vyústilo ve zhroucení českého stavovského povstání, útěk "zimního krále" Fridricha Falckého ze země a znovunastolení vlády Ferdinanda II. v Čechách.

Antikatolické výklady historie vnucují české veřejnosti negativní pohled na tuto bitvu a označují ji za národní katastrofu,[1] která vyústila v tvrdé perzekuce a vynucenou emigraci většiny protestantů ze země. Na druhou stranu se však jednalo o vysoce pozitivní událost, neboť vítězství císařských vojsk na Bílé hoře jednak ukončilo rozvrat a anarchii a následně umožnilo i návrat katolických uprchlíků a postupnou rekatolizaci země, jednak odvrátilo hrozbu germanizace českého národa.

Odkazy

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. Tato tendence je všeobecně promítána v české historiografii od poloviny 19. století, kdy ji takto prezentoval František Palacký, jenž podnítil k podobnému hodnocení i spisovatele Aloise Jiráska
Osobní nástroje