Bitva u Atoleiros

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Bitva u Atoleiros, která se odehrála se 6. dubna 1384 u Atoleiros ve středním Portugalsku, byla prvním velkým střetnutí portugalsko-kastilské války o následnictví na portugalském trůnu a zároveň první velkou bitvou, v níž velel sv. Nuno Álvares Pereira. Portugalci čítající asi 1400 mužů (tisíc pěšáků, 300 jezdců a 100 kušovníků) v ní porazili pětitisícovou kastilskou armádu (3 tisíce pěšáků a 2 tisíce jezdců). Portugalská strana v ní s úspěchem použila dávno zapomenutou taktiku pěchotního čtverce.

Obsah

Průběh bitvy

Nuno vytáhl se svojí armádou proti kastilským silám obléhajícím Frontieru. Když se armády přiblížily, kastilští velitelé (mezi nimiž byl i jeho bratr Pedro) k němu vyslali emisary s návrhem, aby se k nim přidal. Když odmítl, Kastilci zrušili obležení a vytáhli Nunovi naproti.

Portugalská strana obratně vybrala prostranství, kde podmáčený terén otupil sílu kastilské jízdy. Nuno své muže zformoval do dříve již sice používaného, ale v té době nevídaného útvaru pěchotního čtverce: čtvercové formace kombinující muže s dlouhými kopími a jimi chráněné střelce.[1] Kastilská jízda nedokázala tento jí neznámý útvar rozbít a po obrovských ztrátách se musela stáhnout. Když kastilská pěchota viděla, co potkalo jízdu, stáhla se též, aniž by do boje vážněji zasáhla.

Výsledek

Kastilská výprava po bitvě opustila portugalské území. Nuno byl za svou věrnost a projevené válečnické umění jmenován konetáblem a hrabětem z Ourému a stal se nejbližším a nejvlivnějším velitelem a „vojenským poradcem“ krále Jana.

Odkazy

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. Taktiku tohoto typu používali již staří Římané v bojích s Parthy, ovšem v Nunově době již byla zapomenuta.
Osobní nástroje