Bonaventura z Bagnoreggia

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svatý kardinál Bonaventura z Bagnoreggia (narozený jako Giovanni di Fidanza; 1221 Bagnoreggio15. července 1274 Lyon) byl italský františkánský duchovní, filozof a teolog, jeden z nejvýznamnějších představitelů scholastiky. Církev jej ctí jako svatého a učitele Církve s titulem "Doctor Seraphicus". Tradiční kalendáře slaví jeho památku 14. a kalendář Pavla VI. 15. července.

Obsah

Nejdůležitější díla

Teologická Breviloquium, český překlad spolu s latinským originálem vydalo nakl. Vyšehrad: Praha 2004 Commentarius in quatuor libros Sententiarum (Komentář Sentencí) De reductione atrium ad theologiam Quaestiones disputatae

Asketicko - mystická Itinerarium mentis in Deum (Putování mysli do Boha), český překlad vydalo nakl. Krystal OP: Praha 1997 Legenda maior a Legenda minor (Životopisy sv. Františka), česky vyšlo ve Františkánských pramenech Lignum vitae De sex alis Seraphim Soliloquium Vitis mystica De triplici via Apologia pauperum

Biblická Collationes in Hexaemeron Commentarium in Evangelium Ioannis Commentarium in Evangelium Lucae

Odkaz

Externí odkazy

Díla sv. Bonaventury

Katecheze papeže Benedikta XVI.

Poznámky a reference

Osobní nástroje