Bratrstvo sv. Vincence Ferrerského

Z Katopedia

Verze z 5. 5. 2021, 11:39; Kkfzouhar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Kněžské bratrstvo sv. Vincence Ferrerského je dominikánská komunita žijící jako společnost apoštolského života od roku 1979. Jejím zakladatelem a prvním priorem byl Père Louis-Marie de Blignières, který tuto pozici zastával až do roku 2011 a byl do ní opětovně zvolen v roce 2017.[1]


Historie

Zakladatel bratrstva pater de Blignières původně studoval u benediktínů a následně v kněžském semináři FSSPX v Econe u Mons. Marcela Lefebvra, od kterého následně i v roce 1977 přijal kněžské svěcení. Přitahován klášterním životem založil 1979 Bratrstvo sv. Vincence Ferreského, které se rozhodlo žít komunitním životem na základě tomismu sv. Tomáše Akvinského. Od roku 1981 vydává bratrstvo čtvrtletník Sedes Sapientiae. První řeholní dominikánské sliby složili její zakladatele v roce 1981. Od roku 1986 mohli bratři zahájit svá teologická studia na Papežských univerzitách v Římě.

V roce 1988 uznala Papežská komise Ecclesia Dei komunitu kanonicky jako Společnost papežského práva. Biskup Armand Maillard z diecéze Laval potvrdil jeho sídlo ve svém biskupství. Po definitivním schválení statutů Svatým stolcem 1995 posvětil biskup z Laval nový klášter. Současný klášter se vystavuje v Chémeré-le-Roi in Mayenne.

Související články

Poznámky a reference

  1. Dominikáni starého ritu mají nového priora, Lumen de Lumine
Osobní nástroje