Buddhismus

Z Katopedia

Verze z 3. 7. 2017, 21:09; Michael (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Buddhismus je antropocentrická etická disciplína zabývající se sebevýchovou člověka. Obecně lze konstatovat, že buddhismus není uceleným, přesně logicky uspořádaným systémem pravd víry a norem jednání. Stěží je též možno buddhismus považovat za nějaký teologický, tím méně teistický systém, neboť se nezabývá božstvím ani v pojetí osobním a stvořitelském, ani v pojetí neosobním. Na rozdíl od evropské struktury myšlení, kde dominuje lineární a nevratné pojetí času, je podkladem buddhismu cyklické časové schéma. Budhismus obsahuje normy přirozeného mravního zákona i množství objektivně správných a užitečných pravd.[1]

Obsah

Rozpornost buddhismu

Ač je tedy buddhistická praxe v mnohém hodna napodobení, existuje zejména v naukové oblasti řada bodů, k nimž je nutno mít značné výhrady. Po filosofické stránce je to zejména buddhistická ontologie, vybudovaná sice na zajímavých představových asociacích, avšak pojmově nepřesná a vnitřně protikladná. Přes všechny vylepšující buddhistické snahy lze stěží přijmout axiom, že nebytí je účinným principem bytí.[1]

K rozporným závěrům dospějeme i popíráním nejvyšší božské bytosti. Neexistuje-li nejvyšší suverénní a věčné Jsoucno, které svým nekonečným vědomím obepíná v celku i v detailech vše, co jest a co může být, pak nemá smyslu uvažovat o nějakých karmických zásluhách, neboť neexistuje žádná instance, v níž by se nepředstavitelně obrovské množství informací shromažďovalo a vyhodnocovalo. Buddhismus je tím v rozporu i s přirozenou teologií, která racionální cestou poukazuje na nutnost existence jediného absolutního Bytí.[1]

Odkazy

Související články

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 Václav Wolf: Soudobá buddhistická univerzitní vzdělanost v pohledu evropského myšlení. Distance 2/2008. Dostupné online.
Osobní nástroje