Chlodvík I.

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Chlodvík I. (v pramenech též jako Chlodovech či Clovis) (465, Římské imperium27. listopadu 511, Paříž) byl francký král (481–511) z rodu Merovejců a první křesťanský král Francie, původně král sálských Franků z Tournai. Sjednotil všechny Franky v jeden celek, a je tak považován za zakladatele Francké říše.

Obsah

Život

Chlodvík I. byl synem krále Chidericha. Narodil se roku 465 a od roku 481 stál v čele jím sjednocené francké říše poté, co sjednotil dosud roztříštěné germánské kmeny v Galii. Odtud pak pochází název Francie, tj. země Franků. On sám byl nazýván králem Franků – rex Francorum. Jeho území sahalo od Rýna po Pyreneje, centrem říše bylo město Tournai.

Porážkou Vizigótů u Vouillé roku 507, zabral jejich území v jihozápadní Galii, a donutil je stáhnout se za Pyreneje. Ke konci svého panování se vydal ještě za Rýn a dobyl germánská území na pravém břehu řeky. V letech 508–511 nechal Chlodvík pořídit soupis franského zvykového práva, známý pod názvem Lex Salica – Sálský zákon. Před smrtí rozdělil svou zemi svým čtyřem synům – Childebertovi, Chlotharovi, Chlodomirovi a Theoderichovi. Zemřel 27. 11. 511 ve svém novém sídelním městě - Paříži.

Křest

Při obléhání Paříže jej sv. Jenovéfa přiměla propustit rukojmí a začala v řadách jeho lidí hlásat Krista. On sám měl za ženu křesťanku burgundskou princeznu Klotildu (Chrodechilde), ale až r. 498 byl pokřtěn v Remeši. Tento křest je chápán jako stěžejní okamžik v dějinách Francie. Vyznával přitom pravou katolickou víru, stál tak v opozici vůči řadě jiným okolním germánským kmenů vyznávajícím arianismus – zejména vůči Vizigótům. Podporoval katolické duchovenstvo a brzy se stala církev v jeho říši velmi významným subjektem a oporou jeho vlády.

Odkazy

Literatura

  • Dupuy E. R. + Dupuy T. N. - Vojenské dějiny I., Praha: Forma 1996; ISBN: 80-7216-000-5
  • Frankenberger O. a kol. Kdo byl kdo - Slavní vojevůdci. Praha: Libri 1997, ISBN: 80-85983-19-2
  • Müler H. a kol.. Dějiny Německa. Praha: Lidové noviny 1995, ISBN: 80-7106-125-5
  • Maurois, A. Dějiny Francie. Praha: Lidové noviny 1994, ISBN: 80-7106-098-4
Osobní nástroje