Cyril Jeruzalémský

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svatý Cyril Jeruzalémský (okolo 31518. březen 386 Jeruzalém) je katolický duchovní a teolog, který byl od cca roku 350 biskupem Jeruzaléma. Byl velkým bojovníkem proti herezi arianismu, v zuřivém boji s ní byl ariány a jejich přívrženci třikrát vyhnán z Jeruzaléma a třikrát se tam vrátil. Církev jej ctí jako svatého a učitele Církve, kterýžto titul mu přiřkl Lev XIII. v roce 1882, jeho svátek připadl na 18. března.

Krátce před nástupem do úřadu biskupa sepsal 23 katechických (mystagogických) lekcí, obsahujících výklad hlavních témat křesťanské víry a návod k praktickým cvičením a určených především pro katechumeny.

Obsah

Život

Narodil se okolo roku 315 někde ve Svaté zemi (rozličné prameny uvádějí Jeruzalém, blízké okolí Jeruzaléma či Caesareu Maritimu), v mládí se mu dostalo kvalitního vzdělání jak v dílech církevních otců, tak i pohanských filosofů.

V roce 335 jej sv. Makaria Jeruzalémského, biskup Jeruzaléma, vysvětil na jáhna. Kněžské svěcení obdržel asi o osm až deset let později z rukou biskupa sv. Maxima III. Jeruzalémského. Po jeho smrti (okolo roku 350) pak byl zvolen jeho nástupcem v biskupském úřadě.

Biskup Jeruzaléma

Jako biskup se Cyril postavil na odpor ariánské herezi, což ho přivedlo do konfliktu s ariánským metropolitou Akaciem z Kaisareie, který byl navíc posilován i tím, že význam a vážnost Jeruzalémského stolce rostly, zatímco u Akaciova stolce upadaly.

V roce 357 byl sv. Cyril pod záminkou obvinění ze zpronevěry církevního majetku, které proti němu vnesl Akacius, rozhodnutím shromáždění palestinských biskupů v nepřítomnosti poprvé sesazen a poslán do vyhnanství do Tarsu. (Šlo o to, že v čase hladomorů prodával část vybavení kostelů, aby za získané peníze pořizoval jídlo pro chudinu ve svém městě.) Již o rok později ovšem koncil v Seleukii (359) sesazení zrušil a naopak sesadil Akacia. O další rok později císař Constancius rozhodnutí koncilu zrušil a obnovil Cyrilovo vyhnanství, které následně zrušil Julián Apostata. V roce 367 odeslal sv. Cyrila do vyhnanství ariánský císař Valens, návrat mu umožnil císař Gratianus v roce 378.

V roce 381 se zúčastnil Prvního konstantinopolského koncilu, který potvrdil pravověrnost jeho učení a jeho pozici na jeruzalémském stolci. Zároveň zde podpořil zavedení termínu homoúsios.

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

O sv. Cyrilovi

Dílo

Poznámky a reference

Osobní nástroje