Dědictví Otců

Z Katopedia

Verze z 23. 12. 2012, 12:57; Cinik (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Dědictví Otců, vydaný roku 2011 Dědictvím Svatováclavským, je nejnovější a nejobsažnější český kancionál. Obsahuje písně z kancionálů Cyrilometodějského, Svatojánského, Českého, z Boží cesty a také z letáčků a malých zpěvníčků. Zařazeno bylo i několik víceméně zapomenutých hodnotných písní barokních a písně nové.

Písním je ponechán původní básnicky hodnotný jazyk, nejsou nešťastně přebásněny do moderního jazyka jako v případě některých jiných zpěvníků. Tato skutečnost však nijak nesnižuje srozumitelnost textu. Narozdíl od Jednotného kancionálu zde nejsou vyškrtány celé sloky písní a to zejména ty, které obsahují v moderní době nepopulární pravdy katolické víry.

Písně jsou řazeny do celků podle liturgických období. Některé písně byly transponovány do nižší polohy a došlo tak k úpravě notového zápisu.

Ve zpěvníku je též zařazeno několik gregoriánských nápěvů mešního ordinária a další významné latinské zpěvy, jakož i zpěvy hlaholské s fonetickým přepisem, který vychází z chorvatsko-dalmatské výslovnosti staroslověnského jazyka. Publikace rovněž obsahuje několikery litanie a modlitby pro lidové pobožnosti (např. na Velký pátek u Božího hrobu). Protože je zpěvník určen především k bohoslužebným účelům, nejsou v něm zahrnuty modlitby k soukromé pobožnosti.

Součástí kancionálu jsou také liturgické pokyny pro zpěv a recitaci při mši svaté a pokyny pro užívání hudebních nástrojů.

O první vydání Dědictví Otců se zasloužil P. Tomáš Stritzko FSSPX. Imprimatur udělil P. Helmut Trutt, představený rakouského distriktu FSSPX.

Osobní nástroje