Diskuse:Řeckokatolická církev

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Musím podotknout, že pojem řeckokatolická církev je pojmem, který zavedla u nás Marie Terezie. Tě církví není víc. Je to jedna církev, která má však své partikulární církve v jednotlivých zemích (tak jako římskokatolická církev). Z toho důvodu se mi jeví jako nešťastné, aby samotný článek nesl název Řeckokatolické církve. Vhodnější by bylo, aby tomu bylo jinak (samostatné heslo Řeckokatolická církev by bylo rozhodně lepší). --Daniel Zouhar 13. 7. 2012, 07:12 (UTC)

Mé povědomí o této věci je poněkud jiné. Pokusím se o tom lépe informovat... --Ignác Pospíšil 13. 7. 2012, 11:08 (UTC) Podle mých vědomostí nejde o partikulární církve, ale samosprávné církve, jejichž území se překrývají, což se u partikulárních církví římskokatolické církve nestává (viz například Kanadu, kde na témže území působí jak Slovenská řeckokatolická církev, tak Ukrajinská řeckokatolická církev). --Ignác Pospíšil 13. 7. 2012, 11:13 (UTC)

Já myslím, že ta terminologie není úplně vyjasněná a proto v něčem se dá souhlasit s jedním i s druhým. Pokud ztotožníme pojem řeckokatolická církev s pojmem katolická církev byzantského obřadu, pak skutečně můžeme hovořit o jedné řeckokatolické církvi. Pak bych se přikláněl také k heslu "Řeckokatolická církev". Je to myslím také srozumitelnější pro laika, který se v tom moc nevyzná. Z druhé strany je pravda, že jednotlivé "části" řeckokatolické církve v důsledku historického vývoje se územně překrývají, takže skutečně jsou de facto samostatné. Z právního hlediska, pokud je mi známo, je ještě rozdíl mezi biskupstvími patřícími pod synod Ukrajinské řeckokatolické církve a jinými samostatnými (např. rusínská či rutenská církev v USA nebo v Kanadě (teď nevím přesně kde), rumunská, slovenská apod...). Přesný výklad by chtěl právníka, ale spíše se z důvodu srozumitelnosti přikláním k názvu "Řeckokatolická církev".

Přesně jste vystihl i mé mínění. Navíc v tom můžeme udělat po stránce názvu pěkný guláš vzhledem k tomu, že ze strany laika, který chce jen základní heslo, bude vytvořeno vědomí o tom, že všech 21 katolických církví východu jsou "řeckokatolíci", což je přinejmenším zcestné. Proto se i nadále kloním taktéž k tomu, aby bylo heslo Řeckokatolická církev. --Daniel Zouhar 13. 7. 2012, 11:41 (UTC)

OK, tak to tak předělejte. --Ignác Pospíšil 13. 7. 2012, 11:44 (UTC)

Osobní nástroje