Diskuse:Franz-Peter Tebartz van Elst

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Danovi: Přiznám se, že jsem poněkud překvapen, že zde takto vytváříš články zcela v duchu levicové a liberálně katolické propagandy zaměřené na likvidaci nepohodlných konzervativních biskupů. Jako výsměch pak vnímám vkládání zásadních vět, ke kterým sám přidáš žádost o doplnění zdroje... --Ignác Pospíšil 4. 2. 2014, 14:07 (UTC)

Ignáci, nevím co máš přesně na mysli. Za prvé nevím o jakém duchu mluvíš, protože já v ničím duchu nepíšu (napsal jsem heslo, které vychází z toho, co jsem dnes posháněl). Nevím, co má sloužit k likvidaci nepohodlných konzervativních biskupů (jestli máš na mysli jeden odkaz na Wir sind Kirche, tak to je jen odkaz, když najdeš hodnověrnější zdroj, tak jej dej na místo toho). Žádost o doplnění zdroje je jen u jedné věty, ke které mi zdroj chybí (našel jsem toto tvrzení na anglické wikipedii odkud pochází většina toho, co je zde prezentováno v češtině) - rozhodně je to tedy jen jedna věta a né "věty". Jinak spor vážně stojí na biskupových výdajích (drahá letenka do Indie, drahé auto, předražený nábytek do biskupské rezidence a jako vrchol všeho jeho stavění se proti rozhodnutí vyšších představených, kteří rozhodli o suspenzi děkana ve Wetzlar. Chápu, že tvé mínění je jiné, ale já sám bych byl opatrný v jednostranném vnímání v prizmatu Britských listů, které jsi ostatně v souvislosti s kauzou "biskupa Luxusu" před časem doporučoval na DaH. Samotné Britské listy jsou podle mého jen takový lepší Czech Free Press, kterému veli přešitá Tereza Spencerová. Jak jsem heslo napsal, tak jsem je napsal. Všiml jsem si ještě teď, že mi tam pár odkazů chybí, takže je musím doplnit. Ale i tak je jich docela dost a doporučoval bych je všechny tvé pozornosti včetně přiložených fotografií, které ukazují, jak to v biskupském sídle teď vypadá (což už samo o sobě boří mýtus o předraženosti kvůli rozhodnutí památkářů, jak to líčí právě Britské listy 1) --Daniel Zouhar 4. 2. 2014, 16:47 (UTC)


Machinace v limburgské diecézi

Co se týká finanční machinací, tak bych je za údajné nepovažoval. Zatím je pravdou, že se prakticky zásadně odlišují zcela zásadně náklady, ohlášené diecézi Limburg v červnu 2013 a tím, co prezentovala média s odvoláním na další zdroje v říjnu 2013. Ostatní média, jako Vatican insider nebo Radio Vaticana tyto zprávy nepopřeli, ani nevyvrátili. Z toho důvodu byl bylo lepší mít v nadpisu i nadále Finanční machinace kolem biskupského centra. Ve chvíli, kdy bude prezentováno oficiální církevní komuniké, tak jej samozřejmě dle situace můžeme změnit. K nějakým machinacím však zaručeně kolem stavby biskupského centra došlo a je jen otázkou, kdo to má na svědomí (jestli přímo biskup Mgre. Tebartz van Elst nebo někdo jiný). V případě, že tam dáme přívlastek "údajné", tak tím budíme dojem, že všechno je jen pouhý výplod fantazie a vlastně se tam nic nestalo (což by však dělalo z apoštolského stolce suspendujícího biskupa na dobu určitého primitivní orgán, který by šetřil zbytečně čtyři měsíce něco, co vlastně není pravda a to jednoznačně také říci nelze). --Daniel Zouhar 8. 2. 2014, 08:38 (UTC)

Promiň, ale já žádné machinace (nelegální či nemorální zacházení s prostředky) nevidím. A dokud oficiální církevní komuniké nějaké jasně neukáže, tak ani žádné nejsou. Případné rozšíření a přepracování projektu není žádnou „machinací“. Osobně nemám nejmenší problém s tím, že biskup rozhoduje o prostředcích diecéze a jejích projektech a případně je mění. Je to biskup, má na to plné právo. Také nevidím ten problém v tom, že byl projekt údajně rozdělen, aby byl menší a nepodléhal schválení - nevím, proč by přebudování biskupovy rezidence mělo být v jenom projektu jako přebudování vikářských budov, které mají sloužit diecézi k jiným účelům - jediné, co mají ty projekty společného, je to, že budovy stojí vedle sebe a jejich projekty začaly v podobnou dobu. To ale neznamená, že musí být spojeny.
Zkrátka a dobře levicová a liberální média vyprodukovala spoustu křiku, ale žádné podklady a důkazy pro to, že ten křik je oprávněný. jediné co z toho všeho jejich povyku zatím plyne, je to, že biskup Tebartz van Elst zahájil velké a drahé projekty a že ho média nenávidí. Nikdo ale nikde neprokázal, že jeho projekty jsou špatné či neadekvátní a že si vůbec zaslouží nějakou kritiku. Že to nepřátelé církve vidí jako špatné jednání mne nepřekvapuje. Překvapuje mne, že jim bezmezně a bez jakýchkoliv relevantních důkazů věříš... Pokud bychom tímto způsobem měli posuzovat duchovní představené, tak můžeš začít ničit pomníky a obrazy arcibiskupa Stojana, opata Vačkáře, arcibiskupa Prečana, sv. Zdislavy, sv. Jana Nepomuckého Neumanna a dalších velkých postav našich katolických dějin, protože ti všichni realizovali velké a finančně nákladné projekty, které se pochopitelně nepřátelům Církve a katolické víry nelíbily. (A většina z nich rovněž budovala podobně "zbytečně honosné a drahé církevní stavby", jako je biskupská kaple). --Ignác Pospíšil 8. 2. 2014, 09:09 (UTC)
Ignáci promiň, ale už zde pleteš trochu nesrozumitlně jiné věci. Není chybou, že do celkové rekonstrukce byly připočteny i budovy vikářské, ale především zcela zásadní rozpor mezi oficiálním ohlášení celkových nákladů samotného biskupského centra St. Nicholaus a tím, co uniklo půl roku nato (celkový rozdíl přibližně 24 miliónů €, což není žádný drobný úlet). V tomto směru se hovoří o finančních machinacích.
Jiná věc je drahý projekt k oslavě Boží a jiná věc jsou přestavby a pořizování majetku pro osobní prostředku. Osobně mi tak např. není známo, že by si třeba Jan Nepomucký pořizoval honosný stůl za 30 000 zlatých, biskup Stojan si dělal novou výmalbu arcibiskupského paláce ve dvou místnostech za 56.000 Kčs, Leopold Prečan si stavěl honosné sídlo za Olomouci, kam by nikoho nepustil apod. Většina drahot kolem těchto osob, jak jsi řekl jsou buď pomníky nebo veřejné instituce. Rozdílem mezi nimi a limburgskou diecézi (a to bych zdůraznil, že neřeším v danou chvíli biskupa Tebartz-van-Elsta) je, že pokud něco sponzorovali, tak to proběhl dle tehdejších norem naprosto transparentní cestou a nejednalo se ani z 1/3 o movitý či nemovitý majetek, který by si dotyční vyčleňovali výhradně jen pro sebe, ale pro ostatní lidi, pro posílení víry a Boží oslavu. V případě limburgského biskupa mi však po shlédnutí dotek vnitřního exteriéru biskupství připadá, že dotyčný si nechal vytvořit za každou cenu pro sebe honosný palác, což vede k oprávněnosti kritiky německého teologa Davida Bergera, který uvedl, že dotyčný se držel úzu, že biskup je ve svém postavení pro lidi výše než ostatní (řekněme takový silně stavovský model) a více než pastýř vystupuje jako aristokrat.[1]--Daniel Zouhar 8. 2. 2014, 09:46 (UTC)
1) Biskupská rezidence není nic soukromého. 2) Ani soukromá biskupská kaple není nutně prostorem, kam nikoho nepustí. 3)Na tom, že se biskupství (historická a vysoce reprezentativní budova) přebuduje na odpovídající úrovni, mi nepřipadá nic zvláštního. 4) Biskup stojí z titulu svého úřadu v čele místní církve a je "duchovním aristokratem". To neznamená, že není člověk jako ostatní lidé, ale nepochybně ho to v určitém ohledu staví mnohem výše, než stojí ostatní. Pokud se biskup držel tohoto úsu, držel se ho správně. --Ignác Pospíšil 8. 2. 2014, 09:55 (UTC)
To zajisté. Přesto však ho to neoprávňuje k tomu, aby nechal ohlašovat falešné kalkulace nákladů stavby po jejím dokončení. Kdyby se tohle stalo v ktérokoli státní instituci v ČR nebo třeba u MKD a prokázalo se to, tak dotyční jde od valu. Věřím, že odvolání limburgského biskupa Apoštolským stolcem na dobu určitou z toho důvodu nebylo něčím neočekávaným. Kdyby se tam totiž nic nepřístojného nestalo, nebyl by ihned po apoštolské vizitaci papežským legátem limburgský biskup odvolán a vedením diecéze pověřen nový generální vikář.--Daniel Zouhar 8. 2. 2014, 10:07 (UTC)
  1. [http://www.dw.de/debe-estar-la-iglesia-m%C3%A1s-atenta-a-los-excesos-de-los-obispos/a-17154248
Osobní nástroje