Diskuse:Mladí křesťanští demokraté

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Pár věcí by si zasloužilo doplnění nebo úpravy na této již uzamčené stránce. --Daniel Zouhar 10. 2. 2014, 16:52 (UTC) :

Historie

Celkový počet členů MKD byl v listopadu 2013 616 členů (mírný pokles oproti roku 2010). V historii samozřejmě chybí jakákoli zmínka o roztržce s Mladými lidovci, která začala na Krajském sjezdu 9. září 2011 v Dolních Bojanovicích. MKD je od té doby ve vleklé krizi napříč celým sdružením.

Sdružení se v současnosti těší podpory lidoveckého poslance Josefa Uhlíka, kterého MKD podpořila v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 a který se do sněmovny dostal s 9,45% přednostních hlasů (předběhl lídra č.2 Jaroslava Klašku)[1]

Pravidelné aktivity

Na poli pro-life je v posledních letech aktivní především pořádáním pochodu Odvahu k životu (Brno) a Odvaha k životu (Olomouc), které pořádá ve spolupráci se sdruženími Hnutím pro život ČR a Nejmenší z nás. Tyto pochody se pořádají každý sudý měsíc. Kromě toho MKD pořádá každý rok v srpnu také pochod pro rodinu. (Obojí je uvedeno v oddílu Pravidelné akce. Osobně jsem toho názoru, že oddíly Vztah s KDU-ČSL, Názorové střety a 5. programových bodů náleží spíše do historie než pravidelných aktivit (už jen z toho důvodu, že nejsou pravidelné - alespoň nevím, že by pravidelně MKD Lidovcům posílalo pět programových bodů a mělo s nimi v pravidelných termínech názorové střety :) )

Na poli vztahů si žádá o doplnění také informace o konfliktu s tajemníkem lidové strany Pavlem Hořavou.[2][3] Konflikt skončil smírem podepsáním memoranda na sjezdu lidové strany v Olomouci v červnu 2013[4] MKD zároveň s KDU-ČSL podepsali novou smlouvu o spolupráci.[5]

Literární soutěž pro středoškoláky je kromě toho uvedena dvakrát (jednou v Pravidelných aktivitách a podruhé v Pravidelných akcích).


Vztahy s jinými organizacemi

S vyddělenými členy MKD, kteří dnes tvoří sdružení Mladí lidovci navázalo MKD dialog v březnu 2013, kdy jim předseda Jurčík adresoval Velikonoční výzvu. Na jejím základě pak došlo k jednání, jehož cílem měla být případná bližší spolupráce a snaha o případné budoucí znovusjednocení. K tomu však ještě doposud nedošlo.

  1. http://volby.cz/pls/ps2013/ps111?xjazyk=CZ&xkraj=11&xstrana=11&xv=2&xt=3
  2. Lidovci se hádají se svými mládežníky. Jsou prý moc křesťanští, Parlamentní listy, 31. května 2013 [cit. 10.02.14].
  3. Předsednictvo KDU-ČSL nesdílí názor přednesený generálním sekretářem P. Hořavou na Krajské konferenci KDU-ČSL JMK, web MKD, 23. května 2013 [cit. 10.02.14].
  4. http://mladikd.cz/view.php?cisloclanku=2013060901
  5. http://mladikd.cz/view.php?cisloclanku=2013060902
Osobní nástroje