Dušan Špiner

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Mons.ThMgr.Dušan ŠpinerPh.D (* 7. února 1950, Vydrník, Československo) je slovenský katolický kněz a tajně vysvěcený biskup podzemní církve Koinótes. Po roce 1991 se vzdal na přání církevních představených svých biskupských pravomocí a dál působil jako řadový duchovní diecéze Spišská Nová Ves (do 2003). Po roce 2001 působí jako vysokoškolský pedagog religionistiky, křesťanské etiky a filosofie náboženství na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Obsah

Životopis

Narodil se 7. února ve Vydrníku (okres Poprad), vystudoval SVŠ ve Spišskej Novej Vsi. V letech 1967 - 1973 vystudoval obor teologie na Teologické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Jako kněz brzy po svém vysvěcení (9. června 1973) začal být nepopulární pro vládnoucí komunistické garnitury zejména ve Špišskej Novej Vsi, kde pracoval jako ustanovený kaplan s mládeží. Následovalo proto odebrání státního souhlasu k výkonu duchovenské služby a civilín zaměstnání (17. března 1976).

Od počátku své kněžské služby udržoval kontakty s podzemní církví a to především s brněnskou Koinótés, kterou vedl nedovoleně vysvěcený biskup Felix M. Davídek. Ten jej 6. října 1979 vysvětil na biskupa s určením, že má udělovat kněžská svěcení kandidátům v zahraničí (Polsko, SSSR), což následně i několikrát udělal. Nedlouho poté, se stal i členem řádu Maltézský rytířů. Jako biskup podzemní církve se snažil v rámci svého civilního zaměstnání (byl obchodní cestující a člen Výboru čs.-sovětského přátelství) pracovat jako církevní diplomat. Z toho důvodu přinášel do Brna informace z Polska a Sovětského svazu. Neúspěšně se snažil pro Davídka získat pozvání na osobní audienci u papeže Jana Pavla II., protože narazil především na kardinála Cassaroliho a biskupa Hnilicu, kteří odmítali toto setkání Davídkovi zprostředkovat.

Od ledna 1980 směl opět působit jako kaplan ve farnosti Biely Potoku Ružomberku. 9. února byl na návštěvě u kardináa Wyszynského, který jej informoval, že v Sovětském svazu jsou připraveni dva kandidáti na svěcení a jestli by nezastoupil polského biskupa, který byl v ten čas vážně nemocný, aby do Sovětského svazu jel namísto něj. Špiner přijal a skutečně 22. dubna 1981 vysvětil v jednom soukromém bytě dva kandidáty na kněze. Jelikož však jeden z nich neušel pozornosti KGB, vyzradil při jednom z brutálních výslechů jméno svého světitele. Od té doby byl již Špiner pod trvalou pozorností KGB a to i v případě jeho cesty s Davídkem přes SSSR do Japonska v roce 1984, kdy dokonce všude kolem nich rozmýstili systém štěnic. Davídek nedlouho poté uznal, že Špinerovy aktivity jsou příliš riskantní a přerušil s ním veškeré kontakty ještě dlouho před rokem 1989.

I přesto, že proti platnosti jeho biskupského svěcení nebylo ze strany Apoštolského stolce výhrad (ačkoli být mohlo podobně jako v případě všech Davídkem vysvěcených mužů na území Čech a Moravy), musel 9. března 1992 podepsat souhlas, že nebude vystupovat jako biskup do té doby, dokud Apoštolský stolec nerozhodne jinak. On jej podepsal s tím, že doufal, že mu církevní úřady umožní si vykonat postgraduální studia a udělí mu kanonickou misi k vyučování na teologických fakultách, což se však nestalo. Jeho zájem o akademickou činnost však přetrval, a proto v letech 1997-2001 vystudoval na Filozofické fakultě Komenského Univerzity obor "Dějiny filozofie" a získal titul doktora filosofie. Již v letech 1990 - 1995 působil jako středoškolský učitel religionistiky. Od roku 2001 působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Postoje a stanoviska

Podzemní církev

Souhlasil s biskupem Davídkem v kritice vatikánské ostpolitik, která v praxi vedla k tomu, že papež jmenoval do biskupských pozic a pozic ordinářů prorežimní biskupy.

Nevěděl, že Davídek světil ženy na kněze. Dozvěděl se to až post tempore. Obhajuje udělování těchto svěcení pouze ve stavu nejvyšší nouze v zemích, kde probíhá pronásledování křesťanů.

Vztah vůči oficiální církvi

Domnívá se, že Apoštolský stolec nemá o fungování partikulárních církví hodnověrné informace. Z toho důvodu se drží i domněnky, že trnavský arcibiskup Róbert Bezák byl odvolán neoprávněně na základě nehodnověrných obvinění.

Odkazy

Externí odkazy

Videa

Osobní nástroje