Edmund Kampián

Z Katopedia

Verze z 21. 5. 2021, 10:00; Kkfzouhar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Svatý Edmund Campion SJ (25. leden 1540 Londýn1. prosinec 1581 Tyburn) je anglický jezuitský kněz, teolog, spisovatel, misionář a mučedník zavražděný anglikány. Katolická církev si jeho památku připomíná ve výroční den jeho smrti.

Obsah

Životopis

Narodil se v rodině anglikánského knihkupce. Poté, co získal titul magistra filosofie (1564), složil slib věrnosti Anglikánské církvi a Alžbětě Tudorovně, stal se anglikánským diakonem, přednášel filosofii na Oxfordu a byl oblíbencem řady vlivných lordů blízkých královně.

Brzy se však pod vlivem četby textů církevních otců a neshod s anglikánskými teology nad jejich interpretací začal od anglikánství odvracet. V roce 1569 před svědky vypověděl přísahy věrnosti královně i Anglikánské církvi a odjel do Irska. Jeho politická vystoupení na obranu katolicismu mu v Irsku časem vynesla tolik nepřátel, že nakonec musel v roce 1571 utéci i odtamtud.

Nějakou dobu pobýval v Nizozemí, kde studoval na katolické koleji a konvertoval ke katolicismu. V roce 1573 vstoupil do řad Tovaryšstva Ježíšova, noviciát strávil v zemích Koruny české. Po něm šest let coby profesor přednášel v Praze na Klementinu filosofii a rétoriku. V září 1578 jej arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice vysvětil na kněze. V roce 1580 odešel nejprve do Vídně, aby byl následně vyslán do Anglie jako misionář a pastýř tamních pronásledovaných katolíků.

V Anglii působil v katolickém podzemí a vydal apologetický spisek „Deset důvodů“ (orig. Ten Reasons Proposed to His Adversaries for Disputation in the Name of the Faith and Presented to the Illustrious Members of Our Universities), který vyšel v nákladu asi 400 tisíc výtisků a byl obratem rozebrán, byť se jednalo o ilegální knihu. V roce 1581 byl dopaden, mučen a nakonec popraven.

Dílo

  • Two books of the histories of Ireland, 1571
  • Oratio de Sancto Wenceslao martyre, Praha 1576
  • Tragoedia de Saule rege, drama, Praha 1577
  • The Chronicles of Englande, Scottlande, Irlande, 1. vydání Londýn 1577.
  • Ten Reasons Proposed to His Adversaries for Disputation in the Name of the Faith and Presented to the Illustrious Members of Our Universities

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

O sv. Edmundovi Kampiánovi

Texty sv. Edmunda Kampiána

Poznámky a reference

Osobní nástroje