Efrém Syrský

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svatý Efrém Syrský (okolo 306 Nisibis - 9. červen 373, Edessa) je asyrský diakon, teolog a autor hymnů, zakladatel teologické školy v Edesse. Psal syrsky, zachovalo se mnoho jeho spisů, především rozborů Písma, řečí a dopisů.

Církev jej ctí jako svatého a učitele Církve, tradiční katolíci si jeho památku připomínají 18. června, kalendář Pavla VI. ji umisťuje na 9. červen.

Obsah

Život

Narodil se v křesťanské rodině v Nisibis kolem roku 306. Přijal jáhenské svěcení, kněžské ale ze skromnosti odmítal. Proslul jako slavný učitel ve svém rodišti a v roce 363 v dnešní Urfě založil teologickou školu.

Své spisy psal syrsky. Vystupoval v nich proti tehdejším herezím (kupř. gnosticismus, manicheismus), vykládal Bibli a ukazoval hloubku duchovního života. Skládal též texty k náboženským písním, v nichž vštěpoval prostému lidu základní náboženské pravdy. Některé z těchto písní jsou dodnes používány při bohoslužbách v Syrské církvi sjednocené s Římem. Zemřel v roce 373 v Edesse.

Úcta

Jako svatý byl ctěn prakticky okamžitě po své smrti a rychle vzniklo několik legend o jeho životě. 5. října 1920 je papež Benedikt XV. prohlásil za učitele Církve. Tradiční katolíci užívající kalendáře z let 1920-1969 si jeho památku připomínají 18. června, kalendář Pavla VI. ji umisťuje na 9. červen.

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

České překlady textů

Poznámky a reference

Osobní nástroje