Efrem Jindráček

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

P. Prof. Efrem Jindráček OP (* 15. února 1975 v Praze) je dominikánský kněz, teolog a filosof, profesor Filosofické fakulty Papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského v Římě. V letech 2012-2017 byl na téže fakultě proděkanem. Patří k nejvýznamnějším tomistickým filosofům a nejuznávanějším českojazyčným kazatelům. Slouží dominikánský ritus.

Obsah

Život

Pochází z nevěřící rodiny, k víře se dobral ve studentských letech. Do Řádu bratří kazatelů vstoupil v roce 1993 a přijal jméno Efrem.

Studoval teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě University Palackého (1994 - 1999 magisterské studium) a současně na Filosofické fakultě UP filosofii (1995 - 1998 bakalářské studium). Poté navázal lektorátem z teologie na Generálním dominikánském studiu v Olomouci (2000 - 2003). V roce 2002 byl vysvěcen na kněze.

Následoval licenciát filosofie na Papežské universitě sv. Tomáše Akvinského v Římě (2003-2005) a další studia v Římě.

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

O otci Efrémovi

Texty otce Efréma

Poznámky a reference

Osobní nástroje