Encykliky Pia XI.

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Papež Pius XI. vydal za sedmnáct let svého pontifikátu (1922-1939) 31 encyklik, v okamžiku, kdy zemřel, měl připravenu ještě jednu, nazvanou Humani generis unitas. Mimo to vydal 6. ledna 1929 apoštolskou konstituci Auspicantibus nobis.

Nevydaná encyklika

Humani generis unitas (O jednotě lidské rasy), v níž Pius XI. výslovně odsuzoval rasismus, Třetí říši a perzekuce Židů, nebyla nikdy vydána. Není tak úplně jasné, zda její vydání překazila papežova nemoc a smrt, či zda je odložil či stornoval na základě doporučení svého státního sekretáře (a pozdějšího nástupce) kardinála Pacelliho, který takové výslovné odsouzení považoval za nemoudré pro církev i samotné Židy.

Každopádně ale nezůstala nevyužita, Pius XII. použil část jejího textu ve své první encyklice Summi pontificatus, která odsuzovala rasismus, ovšem bez výslovného uvedení Židů či Třetí říše.

Seznam

Číslo Jméno Podtitul Datum vydání Text
1. Ubi arcano O pokoji Kristově dosažitelném v království Kristově 23. prosinec 1922 anglicky česky
2. Rerum omnium perturbationem O sv. Františku Saleském 26. leden 1923 anglicky
3. Studiorum ducem 29. červen 1923 anglicky
4. Ecclesiam Dei o sv. Josafatovi, mučedníku a arcibiskupovi polockém 12. listopad 1923 česky
5. Maximam gravissimamque
6. Quas primas O Kristu Králi 11. prosinec 1925 anglicky česky
7. Rerum ecclesiae O povznesení posvátných misií 28. únor 1926 česky
8. Rite expiatis
9. Iniquis afflictisque
10. Mortalium animos O jednotě křesťanů 6. leden 1928 anglicky česky
11. Miserentissimus redemptor
12. Rerum orientalium
13. Mens nostra O horlivém šíření duchovních cvičení 20. prosinec 1929 česky
14. Divini illius magistri O křesťanské výchově mládeže 31. prosinec 1929 česky slovensky
15. Quinquagesimo ante
16. Rappresentanti in terra
17. Ad salutem
18. Casti connubii O křesťanském manžeství 31. prosinec 1930 česky
19. Quadragesimo anno 15. květen 1931 česky
20. Non abbiamo bisogno O Katolické akci Itálie 29. červen 1931 slovensky
21. Nova impendet
22. Lux veritatis
23. Caritate Christi compulsi Proti atheismu 3. květen 1932 česky
24. Acerba animi
25. Dilectissima nobis O utlačované církvi ve Španělsku 3. červen 1933 anglicky
26. Ad catholici sacerdotii O katolickém kněžství 20. prosinec 1935 slovensky
27. Vigilanti cura O filmu 29. červen 1936 česky
28. Mit brennender Sorge O postavení katolické církve v Německu 14. březen 1937 slovensky
29. Divini redemptoris O bezbožném komunismu 19. březen 1937 česky
30. Nos es muy conocida
31. Ingravescentibus malis O svatém růženci Panny Marie 29. září 1937 česky
Osobní nástroje