Engelbert Blöchl

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

P. Engelbert Franz Xaver Blöchl O.Cist. (19. prosinec 1892 Freistadt - 1. listopad 1942 KT Dachau) je český cisterciácký kněz německého původu, který působil ve farnostech spadajících pod cisterciácké opatství Vyšší Brod, mimo jiné jako administrátor farnosti Heuraffl (1934-1938) a kaplan v Priethale (1939-1940).

Pro své protinacistické postoje a kázání byl pronásledován a vězněn nacisty a zemřel v důsledku podvýživy a odepření lékařské péče v koncentračním táboře v Dachau.

Obsah

Životopis

Narodil se 19. prosince 1892 ve Freistadtu a pokřtěn byl jako Franz, podle sv. Františka Xaverského. Do vyšebrodského kláštera vstoupil 25. července 1912, na kněze jej 3. prosince 1916 vysvětil msgre. Josef Hůlka, 7. biskup českobudějovický.

Působil především ve farnostech spadajících pod cisterciácké opatství Vyšší Brod, v roce 1934 se stal adminitrátorem farnosti Heuraffl. Pro své otevřeně protinacistické postoje se rychle stal trnem v oku nacistům a již 2. října 1938, krátce po německém záboru pohraničí, byl zadržen a internován coby „přítel českých celníků“. Propuštěn byl teprve poté, co vyšebrodský opat Jakchs přislíbil, že jej nepřijme zpět do kláštera.

V lednu 1939 se stal kaplanem ve Priethale. Ani zde se nacistům jeho kázání nezamlouvala, a proto byl v srpnu 1940 na základě falešného udání ze strany dvou mladých členek nacistické strany zatčen a později v neveřejném slyšení odsouzen na rok vězení pro „nemravnost“ a „zneuctění“. Byl vězněn ve vězení v Garstenu, kde se setkal se dvěma učni, kteří v roce 1933 zavraždili jeho otce, a usmířil se s nimi.

Po vypršení „trestu“ byl namísto propuštění odeslán do koncentračního tábora Dachau, kde zemřel na Všechny svaté roku 1942 v důsledku podvýživy a odepření lékařské péče.

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Literatura

  • Ebner, Johannes: P. Engelbert (Franz Xaver) Blöchl OCist, Zisterzienser in Hohenfurth. In: Jan Mikrut: Blutzeugen des Glaubens : Martyrologium des 20. Jahrhunderts. Bd. 2, S. 61-70 – Wien : Dom-Verlag, 2000

Poznámky a reference

Osobní nástroje