Flavius Aetius

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Flavius Aetius (asi 390 - 21. září 454) byl geniální západořímský politik a vojevůdce, pro své mimořádné schopnosti nazývaný Poslední Říman či Poslední z velkých Římanů a Obránce Západu. Byl nepřekonatelným mistrem taktiky "rozděl a panuj", s jejíž pomocí i přes značný úpadek sil impéria udržoval pořádek mezi spojeneckými a sousedními barbarskými kmeny. Z nespočtu vítězných bitev, které vybojoval, je nejslavnější „bitva národů“ na Katalunských polích, v níž přinutil k ústupu hordy hunského krále Attily.

Když Attila zemřel a jeho říše se rozpadla, císař Valentinian III. Aetia vlastoručně zavraždil, neboť se obával jeho rostoucí moci. Pro říši i císaře to znamenalo naprostou katastrofu: s Aetiovou smrtí nenávratně padla většina smluv s barbarskými kmeny, které dojednal, a sám císař byl vzápětí zavražděn. Říše upadla do zmatků a začala se rozpadat.

Obsah

Životopis

Postupně prošel všemi vojenskými hodnostmi až zaujal post vojevůdce. vybojoval nespočet vítězných bitev (např. r. 428 porazill Franky, r. 436 Burgunďany - tato řež se stala předlohou germánského eposu Píseň o Nibelunzích aj.). R. 451 vybojoval svou nejslavnější bitvu, když na Katalunských polích porazil hunského krále Attilu. Stal se pak faktickým vládcem Západořímské říše.

Krátce poté, co pominulo, resp. osláblo hunské nebezpečí, jej císař Valentinian III. zavraždil ze strachu, že bude usurpovat jeho trůn. A to přesto, že Aetiův syn byl zasnouben s jeho dcerou. Stalo se tak 21. září 454. Edward Gibbon vložil k této události Sidoniu Apollinarovi do úst slavný výrok: „Výsosti, já neznám vaše důvody nebo pohnutky, já pouze vím, že jste se zachoval jako muž, který si svoji pravou ruku uťal svojí levačkou.“

Pro říši i císaře znamenala tato událost naprostou katastrofu: s Aetiovou smrtí nenávratně padla většina smluv s barbarskými kmeny, které dojednal, císař byl sám zavražděn a Říše upadla do zmatků a začala se rozpadat. Rovnováhu se v ní už nikdy znovunastolit nepodařilo. Někteří autoři proto dokonce neváhají považovat zavraždění Aetia za faktický konec římské říše, impulz k jejímu definitivnímu rozpadu.


Odkazy

Externí odkazy

Literatura

  • Frankenberger O. a kol. Kdo byl kdo - Slavní vojevůdci. Praha: Libri 1997, ISBN: 80-85983-19-2

Poznámky a reference

Osobní nástroje