Generální římský kalendář

Z Katopedia

Verze z 13. 1. 2015, 18:52; Cinik (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Generální římský kalendář či Všeobecný římský kalendář (lat. Calendarium Romanum Generale) je celosvětově platný liturgický kalendář stanovící data oslav a připomínek nejvýznamnějších svatých a mystérií Páně pro římský ritus. Zahrnuje jak svátky pevně připoutané k určitému datu (např. svátek sv. Mikuláše z Myry 6. prosince), tak i svátky připoutané k určitému dni v týdnu či svátky ještě více pohyblivé (viz Velikonoce, svátek Svaté rodiny...)

Většina katolíků ovšem neslaví liturgii podle tohoto kalendáře, ale podle z něj vycházejících různě poupravovaných kalendářů pro určité územní (kalendáře zemské, provincionální či diecézení) či společenství (např. kalendář cisterciácký, kartuziánský ...), které jsou doplněné o lokální světce a v nichž mohou být svátky některých světců i odlišně umístěny či kategorizovány.

Poslední verze Generálního římského kalendáře vznikla v roce 1969 coby součást kontroverzních pokoncilních liturgických reforem. Byla vyhlášena motem proprio papeže Pavla VI. Mysterii Paschalis, v platnost vstoupila k 1. lednu 1970 a od té doby prodělala několik menších úprav. Platná je ovšem pouze pro moderní Mši Pavla VI. (tzv. „řádná forma římského ritu“). Při tradičních liturgiích (viz např. tridentská mše - tzv. „mimořádná forma římského ritu“) se používají tzv. tradiční kalendáře, u tridentiny jde o Generální římský kalendář z roku 1960 či případně ještě starší nebo upravené.

Odkazy

Související stránky

Osobní nástroje