Gerhard Ludwig Müller

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

J.Em. Mons. Prof. Gerhard Ludwig Müller (* 31. prosince 1947, Mohuč-Finthen, Německo) je německý římskokatolický duchovní, katolický teolog a kardinál, původně biskup řezenské diecéze, od 2. července 2012 pak prefekt Kongregace pro nauku víry.

Obsah

Životopis

Kněžské svěcení přijal 11. června 1978. Působil nejprve v běžné pastoraci jako kaplan a katecheta. Od roku 1986 začal vyučovat na teologické fakultě Mnichovské univerzity. V letech 2002 - 2012 působil jako sídelní biskup řezenské diecéze. Od 2. července působí jako prefekt římské Kongregace pro nauku víry a nejprve jako osobní arcibiskup papeže Benedikta XVI. a následně i Františka. V roce 2013 byl kreován kardinálem a přijal hodnost kardinála-jáhna.

Po jeho nástupu do funkce jej čekaly dva nelehké úkoly a to konkrétně vypořádání se s liberálním hnutím amerických řeholnic,[1] ale také s pokračováním naukových rozhovorů s Kněžským bratrstvem sv. Pia X., k němuž měl do té doby velmi rezervovaný postoj.


Postoje a stanoviska

Jasně se distancuje opakovaně od všech akcí, které se vydělují od oficiální církve a církevního magisteria. Ještě jako biskup v Řezně odebral roku 2006 kanonickou misi předsedovi řezenské pobočky Wir sind Kirche Paulu Winklerovi s odkazem na jeho aktivity v tomto hnutí, které se jevily přímo jako protikatolické a zaměřené proti zachovávání církevní disciplíny. Tento jeho krok jako směrodatný potvrdila následně i Kongregace pro klérus společně s Nejvyšším tribunálem Římské apoštolské signatury.[2][3] Následně pak i zakázal veškeré aktivity tohoto antikatolického hnutí na území své diecéze.[4]

Na jaře 2015 vyzval Německou biskupskou konferenci a jmenovitě kardinala Reinharda Marxe, aby zanechala svých postojů, kterými se jasně chtěla odštěpit od Říma vzhledem k chystané řádné synodě o rodině konané v říjnu 2015. Zároveň uvedl, že představa, že rozhodnutí o doktrinálních a disciplinárních otázkách týkajících se manželství podléhá biskupským konferencím, je milná a absolutně nekatolická.[5]

Je jedním ze spoluautorů slavné knihy Setrvat v pravdě Kristově, která se staví proti heretickým návrhům kardinála Kaspera ve věci manželství a rozvodů.

Z bibliografie

  • Dogmatika pro studium a pastoraci (česky - 2010)
  • The Hope of the Family - rozhovor s kardinálem Müllerem (2014)

Poznámky a reference

  1. Liberálne americké rehoľnice znepokojujú Vatikán. Budú pod dohľadom, Svet krestanstva, 4. května 2012 [cit. 31.03.15].
  2. http://www.fv-katheol.net/forum/5-theologie-a-kirche/38-wir-sind-kirche.html
  3. Te Deum I. (2006), č. 2, s. 6.
  4. Dve podoby nového "strážcu viery" Müllera , Svet krestanstva, 23. července 2012 [cit. 31.03.15].
  5. Kardinál Műller vyzval německé biskupy k jednotě s Římem, Česká sekce Radia Vatikán, 28. března 2015 [cit. 31.03.15].

Odkazy

Externí odkazy

Osobní nástroje