Gianna Beretta Molla

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

„Budete-li se muset rozhodovat mezi mnou a dítětem, žádné váhání: volte – a to vyžaduji – dítě. Zachraňte je!“ - sv. Gianna Beretta Molla

Svatá Gianna Beretta Molla (4. říjen 1922 - 28. duben 1962) je italská lékařka-pediatrička, aktivistka Katolické akce a matka čtyř dětí, která poté, co jí lékaři v těhotenství diagnostikovali rakovinu dělohy, odmítla léčbu, jejíž nevyhnutelnou součástí byl potrat, a dítě donosila, ačkoliv byla varována, že to může znamenat její smrt. Zemřela týden poté, co porodila své čtvrté dítě, Giannu Emanuelu. Pohřbena byla na hřbitově v Meseru.

Blahořečena byla papežem Janem Pavlem II. 24. dubna 1994, 16. května 2004 ji pak tentýž papež prohlásil za svatou. Je patronkou a vzorem hnutí pro-life, matek a lékařů, její památku si připomínáme v den její smrti.

Obsah

Životopis

Rodina Berettových

Gianna Beretta se narodila 4. října 1922 v Magentě rodičům Albertovi Berettovi (* 23. září 1881 - 10. září 1942) a Marii, rozené De Micheilové (* 23. května 1886 - 30. dubna 1942) jako 10. z 13 dětí. Oba rodiče byli hluboce věřící Lombarďané a členové sekulární větve františkánského řádu. Rodina bydlela nejprve v Miláně, později v Bergamu (kam rodina uprchla před španělskou chřipkou, na niž zemřeli tři Gianniny sourozenci - David, Pierina a Rosina), poté během války krátce v Janově a pak zase v Bergamu, kde oba rodiče v roce 1942 zemřeli.

Rodina nebyla příliš bohatá - veškeré přebytečné peníze investovala do vzdělání dětí. Z 8 dětí, které se dožily dospělosti, čtyři získaly lékařský, 2 inženýrský a jedna farmaceutický diplom, poslední se pak stala uznávanou klavíristkou. Dva z Gianniných bratří se stali kněžími (Msgre. Giuseppe Beretta, * 1922, kněz a stavební inženýr, působil v Bergamu jako kněz a expert diecéze na opravu církevních staveb, a Alberto Beretta, * 1916, lékař, kapucínský mnich a kněz, 33 let působil jako misionář v Brazílii) a jedna sestra řeholnicí (Matka Virginia Beretta, * 1925, lékařka, kanosiánka a dlouholetá misionářka v Indii).

Mládí

Gianna studovala na několika gymnáziích a lyceech - příčinou toho bylo stěhování rodiny v období jejího studia, nepřízeň úřadů vůči Berettovic rodině, která se stavěla chladně k fašistickým postojům, a také její chatrné zdraví, kvůli kterému absolvovala jednoletou přestávku ve studiu (1938-1939). Její studijní výsledky zprvu nebyly příliš dobré, od pátého ročníku však došlo k výrazné změně a stala se jednou z nejlepších ve třídě.

V době studií se formoval její postoj k víře, který mimo jiné významně ovlivnily exercicie u jeziuty Michela Avedána, po nichž se ještě více prohloubil její intenzívní duchovní život. Zapojila se rovněž do aktivit Katolické akce a pomáhala sestrám ze Společností dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul. To ji následně motivovalo ke studiu medicíny. Po jejím dokončení se specializovala na pediatrii. Během univerzitních studií i nadále pokračovala v rozvíjení svého duchovního života. K samozřejmé každodenní docházce na mši, farním aktivitám a práci v Katolické akci a Společnosti začala pomáhat v oratoři sester kanosiánek.

Plány po studiích a rodina

Když dokončila studia, nějakou dobu doufala, že bude moci odejet jako lékařka za svým bratrem Albertem, který se stal misionářem v Brazílii, nicméně její chatrné zdraví, které velmi špatně snášelo vysoké teploty, vedlo jejího bratra, duchovního rádce i biskupa Bernareggiho k tomu, aby ji od tohoto plánu odrazovali, až od něj nakonec upustila.

V červenci 1950 otevřela v Meseru ordinaci, v níž pracovala až do své smrti. Byla mimořádně obětavou lékařkou, která se snažila pečovat nejen o tělo, ale i o duši a živobytí svých pacientů. Těm chudším, kterým musela ze zdravotních důvodů doporučit změnit práci, pomáhala hledat novou. Velkou péči věnovala nastávajícím matkám v obtížné situaci, stejně jako ženám, které k ní přišly se zdravotními komplikacemi majícími původ v umělém potratu.

11. dubna 1955, den po Velikonocích, se Gianna zasnoubila s Pietrem Mollou, generálním ředitelem podniku Saffa v Magentě. Svatba se odehrála 24. září téhož roku, oddával ji její bratr Giuseppe. V listopadu 1956 se narodil syn Pierluigi, poté následovaly dcery Marie Zita (1957) a Lauretta (1959). Třetí těhotenství provázely komplikace, díky nimž málem o dcerku přišla.

Život za život

V červenci 1961 Gianna ke své velké radosti zjistila, že čeká čtvrté dítě. V srpnu téhož roku se u ní objevily zdravotní komplikace, díky nimž se nechala vyšetřit svým bratrem Ferdinandem, který u ní diagnostikoval děložní fibrom. Optimální postup z hlediska ochrany života matky je provést okamžitou hysterektomii (odstranění dělohy). Gianna se ale s ohledem na dítě rozhodla nechat provést operaci v té nejminimálnější verzi (odstranění samotného fibromu), s výslovnou podmínkou, že těhotenství nebude ukončeno. Takové rozhodnutí je ovšem pro matku extrémně riskantní, neboť jednak zůstává riziko obnovení choroby, jednak se děloha nemá šanci po operaci zavčas zhojit a v pozdních fázích těhotenství, při samotném porodu či po něm může dojít k jejímu protržení. Po operaci a propuštění z nemocnice pokračovala v práci lékařky.

20. dubna 1962 (na Velký pátek) se odebrala do nemocnice, když si předtím uspořádala svoje věci. Vymínila si přitom, že život jejího dítěte má přednost před jejím: „Budete-li se muset rozhodovat mezi mnou a dítětem, žádné váhání: volte – a to vyžaduji – dítě. Zachraňte je!“[1] 21. dubna, po marných pokusech lékařů o vyvolání normálního porodu, přišlo na svět císařským řezem její čtvrté dítě, dcera Gianna Emanuela. Okamžiky radosti, kdy ji svírala v náručí, byly brzy následovány strašlivými bolestmi. Objevila se četná krvácení a následně septický zánět pobřišnice, kteréžto komplikace se nakonec ukázaly nad být nad síly lékařů. Když upadla do komatu, byla Gianna převezena do svého domu, kde 28. dubna zemřela.

Další osudy rodiny

Dva roky po její smrti zemřelo v důsledku vzácných komplikací spalniček její druhé dítě, dcera Marie Zita. Manžel Pietro, jeden ze svědků její kanonizace, zemřel v roce 2010.

Posmrtné pocty

Pohřbena byla na hřbitově v Meseru.

Kanonizace

Blahořečena byla papežem Janem Pavlem II. 24. dubna 1994, 16. května 2004 ji pak tentýž papež prohlásil za svatou. Je patronkou a vzorem hnutí pro-life, matek a lékařů a ochránkyní nenarozených dětí, její památku si připomínáme v den její smrti.

Instituce pojmenované na její počest

  • Je po ní pojmenováno Gianna Catholic Healthcare Center for Women na Manhattanu.

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Literatura

Reference

  1. Giuliana Pelucchiová: Život za život. Svatá Gianna Berettová-Mollová, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007, ISBN 978-80-7195-117-9, str. 15
Osobní nástroje