Gianna Beretta Molla - citáty

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Sv. Gianna Beretta Molla (4. říjen 1922 - 28. duben 1962) byla italská pediatrička, aktivistka Katolické akce a matka čtyř dětí, která poté, co jí lékaři v těhotenství diagnostikovali rakovinu dělohy, odmítla léčbu, jejíž nevyhnutelnou součástí byl potrat, a dítě donosila, ačkoliv byla varována, že to může znamenat její smrt. Zemřela týden poté, co porodila své čtvrté dítě, Giannu Emanuelu. Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 2004. Je patronkou hnutí pro-life.

Výroky a texty sv. Gianny

  • „Základní podmínkou každé plodné aktivity je soustředěná modlitba. Apoštolát je třeba realizovat nejprve na kolenou. V apoštolském životě by se neměl vyskytovat ani jediný den, který by neobsahoval určitou dobu vroucné modlitby na kolenou. Než ji zahájíme, je třeba pozdvihnout duši k Bohu. Čím větší přání dávat pociťujeme, tím častěji je nutné uchýlit se k prameni, kterým je Bůh.“ (Poznámky z dob studií)[1]
  • Potrat je hříchem proti Bohu. Život je nedotknutelný. Každý nový život je nejkrásnějším darem, který může Bůh dát.“[2]
  • „Budete-li se muset rozhodovat mezi mnou a dítětem, žádné váhání: volte – a to vyžaduji – dítě. Zachraňte je!“[3]

Výroky a texty o sv. Gianně

Poznámky a reference

  1. Giuliana Pelucchiová: Život za život. Svatá Gianna Berettová-Mollová, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007, ISBN 978-80-7195-117-9, str. 50
  2. Giuliana Pelucchiová: Život za život. Svatá Gianna Berettová-Mollová, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007, ISBN 978-80-7195-117-9, str. 67
  3. Giuliana Pelucchiová: Život za život. Svatá Gianna Berettová-Mollová, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007, ISBN 978-80-7195-117-9, str. 15
Osobní nástroje