Hugo

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Hugo je mužské jméno germánského původu, v originální podobě (užívané v němčině i angličtině) má tvar Hugh. Vzniklo snad jako zkrácenina jmen začínajících na Hug.... Vykládá se jako „duch“, „srdce“ či „mysl“.

V německy a anglicky mluvících zemích je poměrně rozšířené. V České repubublice je spíše vzácné (na konci roku 2012 mělo 785 nositelů), nicméně jeho četnost v posledních letech roste.[1]

Svatých Hugů je vícero. Český občanský kalendář přiřazuje svátek Hugů na 1. dubna, kdy Církev slaví památku sv. Huga z Grenoblu, biskupa.

Obsah

Známí nositelé jména

Svatí

Duchovní

Panovníci

Francie

Kypr

Politici

Umělci

Vojáci a bojovníci

Vědci a vynálezci

Ostatní

Varianty jména

Cizojazčné

  • Hugh (angl., něm)

Domácké

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

  • Hugo na české Wikipedii

Poznámky a reference

  1. http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?jmeno=Hugo
Osobní nástroje