Ideologie

Z Katopedia

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Nejčastější příčiny)
m
 
Řádka 13: Řádka 13:
=== Reference ===
=== Reference ===
<references/>
<references/>
 +
 +
[[Kategorie:Filosofie]]
 +
[[Kategorie:Ideologie]]

Aktuální verze z 13. 7. 2017, 09:47

Ideologie (z řeckého ιδεολογία – nauka o myšlenkách) je propracovaná soustava názorů, postojů, hodnot a myšlenek, která je v rozporu se zdravým rozumem. Rozpor nemusí být vidět na první pohled. Často se ukrývá v chybném základu, ze kterého se vyvozují logicky správné závěry. Ty však nejsou ničím jiným než propagací rozporu.

Nejčastější příčiny

  • Dogmatismus – Rozpor se často maskuje dogmatem, ze kterého chybný základ logicky vyplývá. Například Locke dogmaticky tvrdil, že lidský rozum je naprosto závislý na smyslech. To je však nedokazatelné. Kdyby to bylo dokazatelné, muselo by to být pravdivé. Každá pravda je ale podmíněna tím, že rozum je schopný poznat nutné a neměnné objekty, což je však přesný opak toho, co Locke tvrdí. Z tohoto dogmatu vyvozoval, že veškerá realita je empiricky poznatelná.[1]
  • Logický kruh – Ideologie využije dokazování kruhem, kdy na začátků důkazu vychází ze stejných předpokladů, ke kterým na konci důkazu dochází. Například materialismus vychází z předpokladu, že veškerá skutečnost je jen hmotná skutečnost a svým zkoumáním hmotné skutečnosti dochází k závěru, že nehmotné objekty existovat nemohou, protože při zkoumání hmoty nalezeny nebyly. A to i přes to, že zatím nikdo nedokázal podstatu hmoty dokonale objasnit, aby si mohl být tímto závěrem jistý.[2]
  • Převedení abstraktního pojmu do reality – Ideologie často přehlíží, že poznatky empirických věd jsou závislé na premisách. Například atomismus zneužívá poznatků klasické mechaniky a vyvozuje z toho, že veškerá skutečnost je jen hmotná skutečnost, kterou tvoří pouze atomy. Světlo je ale elektromagnetické vlnění, které se při vysoké frekvenci může projevovat kvantově a tvořit dojem, že je jen proudem fotonů.[3]
  • Nominalismus – Ztráta kontaktu mezi myšlením a realitou. Pojmy vznikají pojmenováním reálných objektů. Ideologie však na jejich jednoznačnost rezignuje. Pojem najednou nejde užít špatně, protože vystihuje přesně to, co si lidé myslí, že vystihuje. Časem vznikne dojem, že všechny metafyzické pojmy jsou subjektivní či relativní.
  • Zneužití významu slova – Ideologie často zneužívá pojmů, které jsou většinou společnosti vnímané pozitivně. Například komunismus zneužil toho, že sociální (společenský) cíl je cíl dobrý. Společenský cíl však může být dobrý i špatný.
  • Represivní tolerance – Ideologie soustavně obviňuje kritiky amorálního jednání z nedostatku tolerance. Například levicový liberalismus se soustředí na některý amorální aspekt jednání členů určité menšiny. Nejprve obhajuje amorální jednání a zaštiťuje se tolerancí. Poté umlčuje kritiku amorálního jednání tím, že ji vztáhne na členy menšiny. Nakonec se pomocí relativismu snaží ovlivnit veřejné mínění a ustálit dojem, že amorální jednání je pouze kulturně zapříčiněnou iluzí.

Odkazy

Reference

  1. Jiří Fuchs: Filozofie – XVIII.1) Immanuel Kant
  2. Jiří Fuchs: XXXI.) Materialismus
  3. A. Douglas Stone: Einstein and the Quantum. Princeton University Press, 2013
Osobní nástroje