Ignác

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Ignác je jméno pocházející z latiny a to buďto ze slova ignis (oheň) nebo agnatus (urozený). Nejčastěji se vykládá jako Zapálený (pro věc).

Dnes nejpopulárnějším světcem tohoto jména je sv. Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitského řádu, jehož památka připadá na 31. červenec, kterýžto den mají Ignácové svátek i podle českého občanského kalendáře, nicméně svatých Ignáců je vícero, přičemž světové proslulosti ještě dosahuje minimálně sv. Ignác z Antiochie, biskup a mučedník.

Jméno Ignác se stalo v katolických zemích a komunitách velice populární po vzniku jezuitského řádu a prohlášení Ignáce z Loyoly za svatého, naopak jeho popularita mimo katolickou komunitu byla vždy velmi nízká. Trend jeho používání v Česku je spíše klesající, místní specialitou bylo období přejmenovávání, kdy si značná část antikatolicky smýšlejících občanů (zejména v období počátků Československa) změnila jméno Ignác na jméno Hynek, které je mylně považováno za českou obdobu tohoto jména (i básník Karel Hynek Mácha byl pokřtěn jako Ignác[1]).

Obsah

Ignác v jiných jazycích

 • Slovensky, maďarsky: Ignác
 • Polsky: Ignac nebo Ignacy
 • Rusky, srbocharvátsky: Ignacij nebo Ignatij (Игнатий)
 • Italsky: Ignazio
 • Španělsky: Ignacio nebo Inigo
 • Francouzsky: Ignace
 • Holandsky, anglicky: Ignatius nebo Inigo
 • Švédsky, německy: Ignaz nebo Ignatius
 • Portugalsky: Inácio
 • Baskický: Iñaki

Statistické údaje pro ČR

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi mužskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR - lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Rok Četnost Pořadí
1999 607 194.
2002 541 203.
2006 446 258.
2007 428 (501[2]) 266.


K 9. květnu 2007 žilo na území České republiky 428 Ignáců, což je umisťuje na 266. místo v žebříčku nejčastějších jmen. Další varianty v žebříčku jmen: 16× Ignac, 6× Ignacio, 5× Ignat, 4× Ignát, 3× Ignacy, 3× Ignaz, 1× Ignatus, 1× Ignazio. K tomu je nutno přičíst samostatně uváděné kombinace s dalšími křestními jmény (Jan Ignác, Jose Ignacio, Bogdan Ignacy ad.), jejichž nositelů je celkem 34. Z výsledků uvedených v tabulce je zřejmé, že počet nositelů tohoto jména mezi obyvateli České republiky vytrvale zřetelně klesá.

Slavní Ignácové / Ignátové

Svatí a blahoslavení

Duchovní

Syrští patriarchové

Všichni syrší katoličtí patriarchové z Antiochie přijímají při nástupu do úřadu jméno Ignác na počest sv. Ignáce z Antiochie.

Ostatní

Politici, podnikatelé a aktivisté

Umělci

Válečníci

Architekti

Vědci a vynálezci

Odkazy

Související stránky

Reference

 1. http://promlky.unas.cz/RUBRIKY/MONOGRAFIE/macha.html
 2. při započtení jiných forem jména a těch, kteří je mají jako druhé křestní jméno
Osobní nástroje