Jan Zahradníček

Z Katopedia

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Životopis: úpravy)
Řádka 30: Řádka 30:
=== Propuštění a smrt ===
=== Propuštění a smrt ===
V roce [[1960]] byl na základě všeobecné [[amnestie]] propuštěn, krátce po propuštění zemřel, pohřben byl v [[Uhřínov|Uhřínově]]<ref>[http://www.uhrinov.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=17344&id_org=17344&id=2428&p1=&p2=0&p3= Jan Zahradníček] in Stránky obce Uhřínov. 2. listopadu 2004</ref>. Příčinou smrti byla kombinace srdeční choroby, která se během pobytu ve vězení silně zhoršila, oslabení organismu krutým vězněním a chřipkového onemocnění.
V roce [[1960]] byl na základě všeobecné [[amnestie]] propuštěn, krátce po propuštění zemřel, pohřben byl v [[Uhřínov|Uhřínově]]<ref>[http://www.uhrinov.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=17344&id_org=17344&id=2428&p1=&p2=0&p3= Jan Zahradníček] in Stránky obce Uhřínov. 2. listopadu 2004</ref>. Příčinou smrti byla kombinace srdeční choroby, která se během pobytu ve vězení silně zhoršila, oslabení organismu krutým vězněním a chřipkového onemocnění.
 +
 +
== Dílo ==
 +
===Básnické sbírky===
 +
* ''[[Pokušení smrti]]'' ([[1930]])
 +
* ''[[Návrat (Jan Zahradníček)|Návrat]]'' ([[1931]])
 +
* ''[[Jeřáby]]'' ([[1933]])
 +
* ''[[Žíznivé léto]]'' ([[1935]])
 +
* ''[[Pozdravení Slunci]]'' ([[1937]])
 +
* ''[[Korouhve]]'' ([[1940]])
 +
* ''[[Pod bičem milostným]]'' ([[1944]])
 +
* ''[[Svatý Václav (Jan Zahradníček)|Svatý Václav]]'' ([[1946]])
 +
* ''[[Žalm z roku dvaačtyřicátého]]'' ([[1945]])
 +
* ''[[Stará země]]'' ([[1946]])
 +
*''[[La Saletta]]'' ([[1947]])
 +
* ''[[Rouška Veroničina]]'' ([[1949]])
 +
* ''[[Znamení moci]]'' ([[1950]]-[[1951]])
 +
* ''[[Čtyři léta]]'' ([[1969]]) – posmrtně vydané básně z vězení, uspořádal jeho přítel a spoluvězeň [[Bedřich Fučík]]
 +
* ''[[Dům Strach]]'' ([[1982]], [[Toronto]]) – posmrtně vydané básně z vězení
 +
* ''[[Ježíškova košilka]]'' - poesie pro děti
 +
 +
=== Ostatní ===
 +
* ''[[Oslice Balaamova]]'' - sbírka esejů
 +
* ''[[Mezi nás prostřena noc...]]'' ([[2008]] - posmrtně vydaná sbírka 250 dopisů manželce z vězení
== Odkazy ==
== Odkazy ==

Verze z 18. 7. 2011, 20:16

Jan Alois Zahradníček (17. ledna 1905, Mastník7. října 1960, Vlčatín[1]) byl český básník, novinář, překladatel a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších českých básníků 20. století a vrcholný představitel české katolické poezie. F. X. Šalda jej nazval knížetem české poezie. Ve čtyřicátých letech redigoval katolickou revue Akord.

Jeho otevřeně katolická a ostře protikomunistická tvorba jej přiváděla do ostrého kofliktu s levicovými autory, již před druhou světovou válkou se někteří z nich, jako například Jan Drda, vyjádřili, že Zahradníček musí po jejich vítězství za mříže.[2] Po únorovém převratu byl nejprve vyloučen z Československého svazu spisovatelů a posléze odsouzen ve vykonstruovaném procesu k 13 letům vězení. Dlouhodobé a kruté věznění vedlo ke zhoršení jeho už tak trvale špatného zdraví, krátce po propuštění zemřel.

Komunistický režim jej vyškrtl z učebnic a oficiální historie české literatury, po jeho trvání se Zahradníčkova díla (s výjimkou několika málo vydavatelských počinů v čase uvolnění okolo roku 1968) šířila pouze samizdatem a v zahraničí.

Obsah

Životopis

Jan Zahradníček se narodil v obci Mastník na Třebíčsku v rodině rolníka Tomáše Zahradníčka (*1847) a jeho ženy Antonie, rozené Lorencové (*1869). Byl dvanáctý z 19 dětí, z nichž ovšem bylo pět mrtvorozených. Dospělosti se dožilo sedm z nich, včetně Jana.[3] Rodina byla poměrně chudá – asi 15,2 ha polí ji jen stěží uživilo. Jan měl navíc velkou smůlu, v druhém roce svého života spadl z půdy a pohmoždil si páteř a hrudník. Toto zranění ve spojitosti s nedostatečnou lékařskou péčí a podvýživou vyústilo v těžkou kyfoskoliózu páteře a tzv. plicní srdce.

Malý Zahradníček se tak stal již ve dvou letech invalidou s vyhlídkou na budoucí progresi zdravotních problémů. V domácnosti a hospodářství mu byly vyhrazeny lehčí práce a neschopnost a nedostatek ohledně větších fyzických aktivit si vynahrazoval ve sféře intelektuální.

Mládí

Po vychození obecné školy ve Starči se rodina rozhodla, že na místo původně plánovaného vyučení na krejčího bude Jan dán na studia. 16. září 1919 nastoupil do sekundy A na třebíčském gymnáziu. Zde se zajímal jednak o literaturu, jednak o biologii. Vytvářel vědecký herbář a navštěvoval literární kroužek a posléze i pomáhal přípravou jeho Zpravodaje, v němž ve kvartě publikoval svoji první „báseň“ – pamflet na spolužáka svého bratra pojmenovaný Sulla, Čihováků pán.

Jeho první vážně míněné básně vyšly v roce 1923 ve Studentském časopise pod jmény Slabému srdci a Píseň mladého žebráka a hodně se do nich promítá Zahradníčkův životní osud a tělesné postižení. Publikoval je pod pseudonymem Chrysostom, VII. G Třebíč (Janovým křestním patronem byl Jan ZlatoústýChrysostom(os)).

Vysokoškolská studia

Po maturitě se Jan Zahradníček rozhodl pokračovat ve studiu na Filosofické fakultě UK. Prostředky pro začátek studií si obstaral prodejem svého herbáře mladšímu spolužákovi (získal za něj 2500 korun). Přechod z Třebíče do Prahy byl pro něj velmi frustrující: zatímco v Třebíči byl uznáván jak profesory (jako primus třídy dalece převyšující nároky kladené na gymnaziální studenty), tak mezi žáky (mimo jiné pro ochotu doučovat a napovídat), v Praze se poprvé setkal s útoky a posměšky, které měly základ v jeho tělesnému postižení. Reagoval na to zpočátku jednak agresívní rétorikou vyznačující se k naprosté dokonalosti vypilovanými protivýpady a jedovatostmi, jednak příklonem k alkoholu, což bylo v jeho případě obzvlášť nešťastné (nadměrné pití alkoholu u něj vyvolávalo srdeční arytmii a přímo tak ohrožovalo jeho život).

Toto pokleslé období svého života však poměrně brzy překonal poté, co se seznámil se svými budoucími životními přáteli, kolegy a souputníky. Jednalo se zejména o skupinu katolíků okolo revue Tvar, do níž patřili Josef Knap, Jan Čep, Rudolf Černý, Jan Dokulil, Bedřich Fučík a Fučíkova snoubenka Jitka Skaláková. Do té se Zahradníček zamiloval rytířskou láskou a dedikoval jí řadu svých básní a sbírek. Podle Zejdy to byla první ze dvou velkých žen v jeho životě, které vnímaly pouze Zahradníčkova ducha a nikoliv jeho tělo. Její neocenitelné přátelství ho uchránilo před plýtváním životem i talentem.[4] Dalšími jeho významnými přáteli byli František Halas a Vladimír Průša († 1930).

Zahradníček již v roce 1929 uvažoval o tom, že by zanechal studií a věnoval se dráze knihovníka, a proto složil nižší knihovnické zkoušky. Často cestoval mezi Mastníkem a Prahou.

Básník a novinář

V roce 1930 mu vyšla první básnická sbírka Pokušení smrti, jejíž básně vznikaly v letech 1928–1930. Její melancholičnost a trudomylsnost spolu s fascinací smrtí a očekáváním jejího příchodu byly do značné míry odrazem neutěšeného Zahradníčkova života po příchodu do Prahy. Snad i proto k ní později cítil odpor a nikdy nedovolil její opětovné vydání – navzdory oceněním a kladným kritikám, kterých se sbírce dostalo. F. X. Šalda po přečtení sbírky napsal, že Zahradníčkem vstoupil do české poesie Někdo, a Josef Florian Zahradníčkovi napsal v dopise, že co do hodnoty celku a jednotlivostí patří to mezi nejlepší věci, jaké u nás kdy vyšly.[5] V této době se zároveň začal zabývat překladem. Soustředil se přitom na autory, jako byli Thomas Mann či prokletí básníci.

Vězení

V roce 1951 byl zatčen (spolu se skupinou katolických intelektuálů) a odsouzen ve vykonstruovaném procesu, bez jakýchkoli důkazů na 13 let vězení za „protistátní“ činnost (špionáž a rozvracení socialismu a komunismu). V roce 1956 mu na následky otravy muchomůrkou zelenou zemřely dvě dcery, syn a žena byli zachráněni.

Propuštění a smrt

V roce 1960 byl na základě všeobecné amnestie propuštěn, krátce po propuštění zemřel, pohřben byl v Uhřínově[6]. Příčinou smrti byla kombinace srdeční choroby, která se během pobytu ve vězení silně zhoršila, oslabení organismu krutým vězněním a chřipkového onemocnění.

Dílo

Básnické sbírky

Ostatní

Odkazy

Reference

  1. Zemřel v sanitce v katastru obce Vlčatín; viz Radovan Zejda: Byl básníkem! Život a dílo Jana Zahradníčka, Sursum 2004, ISBN 80-7323-077-1, str. 171
  2. podle Zejdy; Radovan Zejda: Byl básníkem! Život a dílo Jana Zahradníčka, Sursum 2004, ISBN 80-7323-077-1
  3. Radovan Zejda: Byl básníkem! Život a dílo Jana Zahradníčka, Sursum 2004, ISBN 80-7323-077-1, str. 197
  4. Radovan Zejda: Byl básníkem! Život a dílo Jana Zahradníčka, Sursum 2004, ISBN 80-7323-077-1, str. 16
  5. Jitka Bednářová a Mojmír Trávníček v Jan Zahradníček: Knihy básní, NLN Praha 2001, ISBN 80-7106-461-0, str. 787
  6. Jan Zahradníček in Stránky obce Uhřínov. 2. listopadu 2004
Osobní nástroje