Jean Maria Lustiger

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

J. Exc. Mons. Jean-Marie Liustiger (1926, Paříž - 2007, Paříž) byl arcibiskup pařížský, autor několika teologických a katechetických knih, výrazně se podílel na křesťansko-židovském kulturním dialogu.


Život

Narodil se v Paříži roku 1926 v rodině polských židovských emigrantů. Roku 1940 konvertoval, nechal se pokřtít a stal se katolíkem. Jeho rodina se nevyhnula pronásledování a šoa. V koncentračním táborě v Osvětimi zahynula jeho matka. Jemu se podařilo přežít účastí ve francouzském odboji. Po válce vystudoval na Sorbonně literaturu a historii. Roku 1954 byl vysvěcen na kněze a začal duchovně pracovat ve studentských farnostech na území Paříže. Roku 1979 byl jmenován biskupem v Orléans. Funkci pařížského arcibiskupa vykonával od roku 1981. Roku 1983 byl kreován kardinálem. Od roku 1996 byl řádným členem Francouzské akademie

Výrazně se podílel na křesťansko-židovském dialogu, francouzsko-německém smíření a projektu sjednocování Evropy. Též se angažoval jako aktivní zastánce základních lidských práv a svobod. Měl kladný vztah k imigrantům a snažil se rozvinout povědomí tolerance vůči menšinám. Hojně přednášel v anglicky mluvících zemích (především USA).

Dílo

Osobní nástroje