John Cornwell (spisovatel)

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

John Cornwell (*1940) je anglický novinář, spisovatel literatury faktu a bývalý seminarista z kruhů liberálního pseudokatolicismu. V jeho knihách se zrcadlí nepřátelský postoj ke konzervatinímu a tradičnímu katolicismu a církevní hierarchii.

Jeho nejznámějšími díly jsou knihy o papežích: A Thief in the Night („vyšetřování“ náhlé smrti Jana Pavla I.), Hitlerův papež (velmi kriticky hodnotí jednání Pia XII. za holokaustu) a The Pontiff in Winter (kritické hodnocení pontifikátu Jana Pavla II.).

Dalším šířeji známým dílem je kniha Darwinův anděl, v níž polemizuje s jedním z nejoblíbenějších děl tzv. „nového ateismu“, Božím bludem Richarda Dawkinse.

Obsah

Hitlerův papež

Jeho zdaleka nejúspěšnějším dílem je právě kniha Hitlerův papež, v níž obviňuje papeže Pia XII. z latentního antisemitismu, a prohlašuje, že jeho „neschopnost zareagovat na hrůzy holokaustu byla více než jen osobní selhání, byla selháním samotného papežského úřadu a kultury tradičního katolicismu“ (orig.: Pacelli's failure to respond to the enormity of the Holocaust was more than a personal failure, it was a failure of the papal office itself and the prevailing culture of Catholicism).

Cornwellova kniha se setkala se smíšenou odezvou. Na jedné straně se stala symbolem kritiky Pia XII., byla poměrmě příznivě přijata veřejností a dočkala se překladu do mnoha jazyků (česky vyšel k květnu 2008), na druhé straně ji však řada historiků podrobila zdrcující kritice.

Cornwell byl jimi označen za nováčka, resp. amatéra v oboru historie a kanonického práva, bylo mu vyčítáno opomíjení zásadních zdrojů, velice selektivní zacházení s těmi používanými, poměrně četná hrubá přehlédnutí a v několika případech dokonce i manipulace s fakty a nepravdivé citace. Například profesor Ronald J. Rychlak, který ověřoval údaje z Cornwellovy knihy, zjistil, že dopis z roku 1919, kterým Cornwell dokládá Pacelliův údajný latentní antisemitismus, sice existuje, ale nepsal jej Pacelli, ale jeho asistent.[1] Také poukázal na manipulace, kterých se Cornwell dopustil s fotografií na titulní straně anglického vydání knihy, aby vsugeroval čtenáři pocit, že se Pius XII. krátce před svojí volbou papežem setkal s Hitlerem (což není pravda).[2]

Jsou zde i další rozpory: Cornwell například tvrdí, že dostal zvláštní povolení projít dosud uzavřené archivy a že mu vatikánské úřady poskytly všechny podklady, o které požádal. Svatý stolec ovšem popřel, že by Cornwell dostal při studiu v archivech nějaké nadstandardní oprávnění.[1]

Židovský historik David G. Dalin zareagoval na Cornwelovu knihu vlastní knihou The Myth of Hitler's Pope (Mýtus Hitlerova papeže), v níž dokládá papežovo nezměrné úsilí zachránit Židy před holokaustem, plně se staví za jeho „mlčení“, které považuje za zcela správné, neboť umožnilo zachránit statisíce židovských životů, a obviňuje Cornwella, že jako liberální katolík zneužívá holokaust k očernění osoby papeže, který je symbolem konzervativní katolické tradice, aby tímto způsobem napadl celé konzervativní pojetí náboženství.

Cornwel sám od své rozhodné kritiky později ustoupil a prohlásil, že ve světle nových faktů a debat následujících po vydání knihy musí říci, že „Piovy možnosti byly tak omezené, že je nemožné soudit motivy pro jeho mlčení[3]

Dílo

 • The Spoiled Priest (1969)
 • Seven Other Demons (1971)
 • Coleridge, Poet and Revolutionary, 1772–1804: A Critical Biography (1973)
 • Earth to Earth: A True Story of the Lives and Violent Deaths of a Devon Farming Family (1982)
 • A Thief in the Night: The Mysterious Death of Pope John Paul I (1989)
 • Powers of Darkness, Powers of Light (1991)
 • Strange Gods (1993)
 • Nature's Imagination: The Frontiers of Scientific Vision (editor, 1995)
 • The Power to Harm: Mind, Medicine, and Murder on Trial (1996)
 • Consciousness and Human Identity (editor) (1998)
 • Hitler's Pope: The Secret History of Pius XII (1999)
 • Breaking Faith: The Pope, the People and the Fate of Catholicism ((2001)
 • Hitler's Scientists: Science, War, and the Devil's Pact (2004)
 • Explanations: Styles of Explanation in Science (editor, 2004)
 • A Pontiff in Winter (2004)
 • Seminary Boy (2006)
 • Darwin's Angel (2007) - polemika s Dawkinsovou knihou Boží blud (angl. The God Delusion)
 • Philosophers and God: At the Frontiers of Faith and Reason (koeditor s Michaelem McGheem, 2009)
 • Newman's Unquiet Grave: The Reluctant Saint (2010)

Odkazy

Externí odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 http://home.olemiss.edu/~rrychlak/web20061010/cornwell-errors.htm Ronald J. Rychlak: CORNWELL'S ERRORS: REVIEWING HITLER'S POPE
 2. http://home.olemiss.edu/~rrychlak/web20061010/morphing.htm Prof. Rychlak na svých stránkách stručně vysvětluje manipulace provedené s obrázkem na titulu knihy
 3. Vyjádření v časopise Economist, 9. prosince 2004
Osobní nástroje