Josef Šolle

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Josef Šolle (26. srpna 1875, Plzeň - 31. prosince 1958, Praha) byl český katolický bankéř, politik, novinář a nakladatel. Jako politik byl nejprve činný v Křesťanskosociální straně (1907 - 1919) a následně až do konce svého života v Československé straně lidové (ČSL).

Obsah

Životopis

Po absolvování Obchodní akademie v Plzni vykonal zkoušku z účtovědy v Živnostenské bance, a po pěti letech praxe se stal zaměstnancem Hypoteční banky. Po roce 1918, kdy změnila banka název na Hypoteční banka česká, se stal v této bankovní instituci i náměstkem ředitele. Kromě bankovní praxe se věnoval také družstevnictví. Výrazně reorganizoval a konsolidoval vesnické záložny, byl členem, následně tajemníkem (1911 - 1923), místostarostou a poté i starostou Svazu hospodářských družstev. Dále byl členem správní rady a ředitelství České společnosti pro obchod a průmysl a po roce 1919 i členem Spořitelny české a mnoha dalších [1]
Jako katolík byl činný obzvláště po roce 1893, tj. po roce, kdy vyzval papež Lev XIII. encyklikou Rerum novarum věřící k větší angažovanosti v sociálních otázkách a zakládání spolků křesťanské demokracie. Roku 1893 založil v Plzni kulturně-vzdělávací spolek nazvaný Jednota katolických jinochů a mužů. Po přestěhování do Prahy byl členem Jubilejního katolického spolku Praha. Činný byl také v charitativní oblasti - byl například místopředsedou Útulku pro zmrzačené dívky, byl člen kuratoria zařízení pro zdravotně znevýhodněné Vincentinum ve Šternberku [2] a dále pak předsedou kostelního katolického spolku pro postavení kostela v Praze-Košířích. Do politiky vstoupil roku 1907 jako člen Křesťanskosociální strany, za kterou roku 1911 poprvé neúspěšně kandidoval do Říšského sněmu a ve které byl až do jejího sloučení s ostatními křesťanskými stranami členem výkonného výboru. V polovině roku 1915 inicioval ve svém úřadu ve Spálené ulici uzavření dohody o spolupráci mezi katolickonárodní a českou stranou křesťanskosociální a jejich sloučení ve Stranu katolického lidu, která po vzniku Československé republiky sse sloučila s dalšími stranami jako nová strana nazvaná Československá strana lidová. V průběhu roku 1918 se stal členem Národního výboru a v letech 1918 - 1920 byl poslancem Revolučního národního shromáždění.[3]

Po vzniku republiky byl činný výrazně jako žurnalista a podnikatel. Roku 1918 tak například založil lidovecké deníky Lid a Pražský večerník. Z Československé akciové tiskarny vytvořil rozsáhlý tiskařský a nakladatelský závod, kterým zastřešoval především vydávání lidoveckého tisku a další projekty.

Ocenění

  • Řád papeže Pia X. Pro Ecclesia et Pontifice

Další zajímavosti

Jeho synem je známý český archeolog Miloš Šolle (1916 - 2004).

Byl rytířem řádu sv. Silvestra v Praze.

Poznámky a reference

  1. (Pehr 2007, 264)
  2. (Funková 2010, 37)
  3. http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?org=296&id=3891&l=cz

Odkazy

Literatura

  • PEHR, Michal: Cestami křesťanské politiky, Praha: Akropolis, 2007.
  • FUNKOVÁ, Helena: Historie Vincentina v kontextu obecných a sociálních dějin (bakalářská práce), Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. Dostupné online

Externí odkazy

Osobní nástroje