Kanovník

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Kanovník je člen katedrální či kolegiální kapituly. Rozlišují se kanovníci sídelní, čestní nebo nesídelní podle statut kapituly. Prvořadými povinnostmi kanovníků jsou chórová modlitba, zajištění slavnostních bohoslužeb, pomoc a podpora biskupa při správě diecéze.

Kanovníci se v kapitule dělí na hodnostáře a obyčejné kanovníky. Hodnostáři jsou obvykle probošt, děkan, arcijáhen, custos.

Osobní nástroje