Kapitula

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Kapitula má trojí význam:

1. sbor kanovníků při katedrálním kostele (dómská či katedrální kapitula) nebo při významném kostele (kolegiátní kapitula);

2. v řeholních společenstvích je to shromáždění všech plnoprávných členů. Rozlišujeme přitom kapitulu generální (pro členy všech konventů ve světě daného řádu) či provinciální (účastní se jí členové patřící do dané provincie);

3. pravidelné shromáždění členů řeholního domu, kde jednotliví členové provádějí veřejné vyznání vin a přijímají od představeného dostiučinění.

Osobní nástroje