Karel VI. Schwarzenberg

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Kníže Karel VI. Schwarzenberg (celým jménem Karel Fridrich Maria Josef Jan Nepomucký Cyril Metoděj Schwarzenberg) (5. červenec 1911 Čimelice9. duben 1986 Vídeň) je český katolický šlechtic, voják, heraldik a spisovatel z orlické větve rodu Schwarzenbergů.

I v předvečer války a po okupaci neváhal hlásit se k české národnosti a projevovat silnou loajalitu k Československu, byl významnou postavou československého protinacistického odboje. Po únoru 1948 byl komunisty donucen k opuštění republiky.

Spisovatelské a publicistické činnosti se věnoval již před válkou (používal mimo jiné pseudonymy Bojna či Středa), v exilu ji pak rozvinul naplnou. Část jeho textů ale dodnes zůstává v rukopisech. Psal především česky, ale též německyanglicky.

S manželkou Antnonií Leontinou měl čtyři děti. Nejstarší syn Karel VII. Schwarzenberg je český pravicový politik a ministr zahraničí v letech 2006 - 2008 a 2010 - 2013.

Obsah

Život

Narodil se 5. července 1911 jako první syn Karla V. Schwarzenberga z orlické sekundogenitury Schwarzenbergů a jeho manželky Eleonory, hraběnky Clam-Gallasové (vnučky Eduarda Clam-Gallase). Ve třech letech osiřel, když jej o otce připravila První světová válka. Poté se stal šestým knížetem sekundogenitury, ovšem v roce 1918 bylo v Československu šlechtictví s tituly zrušeno.

Studoval v Praze nejprve lesnictví a poté i historiiheraldiku u prof. Josefa Pekaře. Ve dvacátých letech se stal členem českého nacionalistického hnutí Vlajka, ze kterého ale poté, když se dozvěděl, že hnutí by chtělo kolaborovat s Němci v roce 1938 jako důstojník československé armády vystoupil.[1][2] V roce 1934 si vzal za manželku Antonii Leontinu z Fürsterbergu, se kterou měl posléze čtyři děti (dva syny a dvě dcery).

Již před druhou světovou válkou a během války se věnoval spisovatelské a publicistické činnosti. Stýkal se s okruhem katolických intelektuálů okolo revue Řád, přispíval do časopisů Obnova, Na hlubinu, Vyšehrad a dalších.[3] V mladých letech používal pseudonymy Bojna či Středa.

Před mnichovskou dohodou napsal dopis prezidentu Edvardu Benešovi, v němž stvrdil svoji loajálnost k republice.[4][5][6] Po obsazení Československa Hitlerem se odmítl stát říšským občanem a na jeho majetek byla uvalena nucená správa. Za druhé světové války byl cenným členem protinacistického odboje.

Zapojil se do květnového povstání, které inicioval a během kterého byl raněn, a 6. května 1945 byl zvolen předsedou Revolučního národního výboru v Čimelicích.[7][8][9]

Po válce sice převzal kontrolu nad svým majetkem, ale již v roce 1948 byl majetek orlické větve zabrán a Karel VI. posléze opustil republiku a odstěhoval se do Rakouska. Ve Vídni se věnoval převážně zpracovávání informací v rodinném archivu, nicméně značnou pozornost věnoval také českým dějinám a publikování v exilových časopisech.

Byl českým velkopřevorem Řádu svatého Lazara od založení Českého velkopřevorství roku 1937[10] (duchovním převorem je nyní František Lobkowicz, bratr poslance za TOP 09 Jaroslava Lobkowicze). V emigraci oživil činnost českého velkopřevorství Maltézského řádu, jehož majetek na území Československa byl zestátněn.[11]

Dílo

Odkazy

Externí odkazy

Poznámky a reference

Informace o článku.

Článek či jeho část byla převzata z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa.
Tento text je dostupný za podmínek Creative Commons 3.0 Unportedcreativecommons.org.

 1. http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=213
 2. Schwarzenberg: Otec byl vlastenec a hymnu jsem zpíval dávno před tím, než se Klaus ml. narodil, Parlamentní listy, 22. 1. 2013
 3. http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/458334
 4. http://blisty.cz/art/51600.html
 5. http://www.ustrcr.cz/data/pdf/publikace/sborniky/valecny-prozitek/hazdra-zdenek.pdf
 6. Votýpka, Vladimír, Příběhy české šlechty. Paseka 2001, s. 216.
 7. http://www.lidovky.cz/klaus-junior-nerika-pravdu-otec-schwarzenberga-byl-vlastenec-puu-/zpravy-domov.aspx?c=A130117_140304_ln_domov_vsv
 8. http://www.libri.cz/databaze/kdo20/list.php?od=s&start=21&count=20
 9. http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1002/004-022.pdf
 10. http://www.historickaslechta.cz/navrat-z-exilu-id2009110009-20 - Návrat z exilu, Jan Dobrzenský, Šlechtic vypravuje
 11. http://www.katyd.cz/clanky/rad-maltezskych-rytiru-vzdy-slouzil-nemocnym.html - Řád Maltézských rytířů vždy sloužil nemocným
Osobní nástroje