Kateřina Alexandrijská

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání
Sv. Kateřina Alexandrijská

Svatá Kateřina Alexandrijská je křesťanská vzdělankyně, panna a mučednice, jejíž pozemský život spadá do období okolo roku 300. Podle legend byla umučena na příkaz císaře Maximina, kterého se pokusila odvrátit od pronásledování křesťanů a přivést ke křesťanství. Církev slaví její památku 25. listopadu.

Patří mezi nejpopulárnější křesťanské světce a mučedníky, ve středověku byla nejpopulárnější světicí po Panně Marii a byla zařazena mezi tzv. čtrnáct svatých pomocníků a tři svaté panny. Je především patronkou panen a studentek, ochránkyní úrody a pomocnicí při migréně a nemocech jazyka.

Existují historikové, kteří zpochybňují historicitu sv. Kateřiny na základě argumentace, že ji nelze doložit soudobými historickými zdroji, a tvrdí, že buďto byla její postava v legendách opravdu výrazně pozměněna, nebo byla zcela vymyšlena. Je pravděpodobné, že její život byl legendárním podáním výrazně pozměněn, nicméně o její reálné existenci jako světice a mučednice není důvod pochybovat.

Obsah

Legenda

Podle křesťanské legendy doložené od 10. století byla Kateřina vzdělanou egyptskou princeznou a stala se křesťankou pod vlivem poustevníka, na jehož radu zasvětila své panenství Ježíši Kristu. Během pronásledování křesťanů císařem Maximinem vystoupila na obranu své víry a v disputaci přesvědčila o své pravdě padesát pohanských filozofů (císař je za to dal upálit). Sama Kateřina byla na příkaz císaře mučena a nakonec popravena.

Kult

Atributy, s nimiž bývá svatá Kateřina nejčastěji zobrazována, jsou kolo a/či meč (nástroje jejího umučení), kniha (symbol učenosti) a koruna a/či palmová ratolest (dva obecné symboly mučednictví). Její památku Církev slaví 25. listopadu.

Sv. Kateřina Alexandrijská, která i dnes patří mezi nejpopulárnější křesťanské světce a mučedníky, byla ve středověku po Panně Marii vůbec nejpopulárnější světicí, její sochu či obraz bylo možno nalézt v prakticky každém kostele. Byla zařazena mezi tzv. čtrnáct svatých pomocníků a tři svaté panny.[1]

Je především patronkou panen a studentek, ochránkyní úrody a pomocnicí při migréně a nemocech jazyka. Dále je též patronkou učenců, studentů a učitelů, kolářů, námořníků, tiskařů, železničářů[2] a dalších profesí a pomáhá při hledání utonulých. Úcta k ní se uplatnila také v selském životě. O Kateřinině slavnosti končila pastva, na dvorech začínali se stříháním ovcí. Pro děvečky a čeledíny byl svátek svaté Kateřiny dnem, kdy dostávali mzdu a mohli měnit dvůr.[3]

Pavel VI. během své reformě římského kalendáře svátek sv. Kateřiny z římského kalendáře zcela odstranil. Odpůrci slavení její památky tvrdí, že právě kvůli její historické nedoloženosti, a označují to za vyřazení ze seznamu katolických svatých, co však neodpovídá realitě - sv. Kateřina zůstala uvedena v římském martyrologiu. V roce 2002 byla připomínka sv. Kateřiny do římského kalendáře opětovně zařazena jako volitelná památka.

Historicita

Existují historikové, kteří zpochybňují historicitu sv. Kateřiny na základě argumentace, že ji nelze doložit soudobými historickými zdroji, a tvrdí, že buďto byla její postava opravu výrazně pozměněna, nebo byla vytvořena uměle. Podle Harolda T. Davise je postava sv. Kateřiny vymyšlena jako převrácený obraz a protipól pohanské filosofky Hypatie z Alexandrie, další dokonce mluví o osobě vymyšlené podle nějaké pohanské bohyně s podobnými atributy.

Dlužno ovšem dodat, že ačkoliv je možné předpokládat, že u části dějepisců napadajících slavení památky této světice jde skutečně o vyjádření reálných pochybností, a je nanejvýš pravděpodobné, že legenda o jejím životě asi nebude zrovna přesný zdroj, velká část výpadů spadá do oblasti cíleného a účelového tažení proti světcům a např. teorie o tom, že Kateřina je překreslená Hypatia a představuje "klasický křesťanský podvod", nejsou doloženy ničím jiným, než přáním svých autorů.

Odkazy

Související články

Externí zdroje

Wikimedia Commons nabízí obrázky, zvuky či videa k tématu

Saint Catherine of Alexandria

Literatura

Poznámky a reference

  1. Vera Schauber; Hanns Michael Schindler: Rok se svatými (2. vyd.); Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1997; ISBN 80-7192-304-4 (str. 609)
  2. např. v Polsku a na Slovensku, viz http://www.zsr.sk/buxus/docs//SV_Katarina.pdf
  3. Vera Schauber; Hanns Michael Schindler: Rok se svatými (2. vyd.); Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1997; ISBN 80-7192-304-4 (str. 609)
Osobní nástroje