Katolík

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání
Tento článek pojednává o členu Katolické církve. Jiné významy naleznete na stránce katolík (rozcestník).

Katolík je příslušník Katolické církve. Do Církve jako mystického těla Kristova[1] vstupuje především křtem (v ojedinělých případech stačí pouhý přestup a to zvláště, pokud proběhl jeho řádný křest již v jiné nekatolické církvi) a stává se jejím řádným příslušníkem přijetím dalších iniciačních svátostí (biřmování, [[Eucharistie]). Kromě této vnější části však musí u dotyčného dojít i k myšlenkovému posunu, přijetí Božího Zjevení, učení řádného Magistéria a život v tradici Církve.

Právní postavení

Každý řadový věřící je duchovně podřízen papeži, který je řádně ustanoveným Kristovým náměstkem a nástupcem v úřadu svatého Petra. Papeže ve funkci pastýře, který se stará o duchovní blaho věřících, obracení duší a jejich cestu ke spáse, zastupují jednotliví biskupové a jim podřízení kněží v jednotlivých farnostech na úrovni jednotlivých obcí a měst.

Katolíci různých obřadů

Jednotlivé partikulární katolické církve mají své odlišnosti v liturgické tradici, folkloru a lidové zbožnosti. Zpravidla je dělíme podle liturgického obřadu (ritu) a podle toho jim dáváme přívlastky řeckokatolická, koptská, arménská apod.

Katolíci západních obřadů latinské tradice jsou vázání na Kodex kanonického práva. Katolíci další 21. východních církví mají od roku 1991 vlastní kodex (CCEO). Od roku 2009 se ke katolické církvi počítají i věřící z anglikánské a episkopalistické církve, kteří požádali papeže o možnost svého návratu pod ochranu Petrova Apoštolského stolce.[2]

Reference

  1. srov. encyklika Mystici corporis Christi papeže Pia XII.
  2. Vychází tak z papežské konstituce Anglicanorum coetibus ze 14. listopadu 2009. Srov. Anglicanorum coetibus - vyústění ekumenismu a uzrání víry, Radio Vaticana
Osobní nástroje