Katopedia:Obsah stránek

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Stránky Katopedie určené čtenářům, zahrnují:

  • a) encyklopedické stránky
  • b) stránky různých projektů
  • c) různé pomocné a orientační stránky
  • d) stránky spojené s aktualitami
  • e) uživatelské stránky

Jednotlivé typy stránek musí být od sebe jasně odlišeny a dodržovat jak obecná pravidla Katopedie, tak pravidla pro konkrétní typ stránky.

Encyklopedické stránky

Měly by být psány poctivě, sporné věci by měly být ozdrojovatelné. V případě životopisů by se lidé měli vystříhat psát sem vlastní životopisy, pokud už tak činí, mají se vystříhat tvorby kontroverzních pasáží a musí počítat s tím, že tak jako u jiných článků se mohou na tvorbě článků podílet jiní autoři.

Kontroverze nad články se neřeší reverty, ale diskusí. Zpochybněné pasáže musí být buďto ozdrojovány, nebo odstraněny. Spory, které evidentně není možné rozřešit diskusí, řeší správci a byrokrati.

Tyto stránky musí být psány přísně encyklopedickým stylem, neslouží ke vtipkování, ironii a podobně.

Stránky by měly být zakládány pouze pro dostatečně významná témata.

Stránky projektů

Musí být jasně označeny a před vytvořením musí mít schválení od byrokrata. Tvoří si je sami autoři projektů.

Osobní nástroje