Katopedia:První zákon

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Katopedia je soukromý laický projekt kombinující prvky "encyklopedie psané katolíky především pro katolíky" a zároveň organizačního prostoru pro pro-life akce a akce pro katolíky. Její autoři se snaží zprostředkovávat pohled na svět a na Církev v souladu s katolickou vírou a pomoci ostatním souvěrcům k sebevzdělávání v katolické víře a v orientaci v katolickém světě.

Obsah

První zákon

 • 1. Na Katopedii patří pouze příspěvky, které jsou v souladu s účelem projektu sepsaným výše.
 • 2. Na Katopedii existují pravidla, doporučení a nápovědy, které mají správcům i uživatelům pomoci k orientaci v těchto otázkách:
  • a) co je v souladu s projektem.
  • b) jak mají správné příspěvky vypadat.
  • c) jak se mají přispěvatelé na Katopedii chovat.
 • 3. Pravidla, doporučení i nápovědu Katopedie vyhlašuje/upravuje zakladatel projektu nebo jím pověřený uživatel.
 • 4. Zakladatel či šéf projektu stojí nad všemi pravidly, doporučeními i nápovědami a nad všemi správci i správci-byrokraty. Může s okamžitou platností kdykoliv zrušit kterékoliv pravidlo, odvolat kteréhokoliv správce či správce-byrokrata, zrušit jakékoliv opatření či konečně rozhodnout jakýkoliv spor/proces.
 • 5. Pokud zakladatel projektu rezignuje či zemře, aniž by výslovně jmenoval nového šéfa projektu, funkce zaniká a její pravomoce přebírá sbor správců-byrokratů, který sám rozhodne, jak s nimi naloží. Totéž platí u rezignace/úmrtí šéfa projektu.

Pravidla Katopedie

Obsazené funkce

Důležité dokumenty

Osobní nástroje