Kněžské bratrstvo sv. Petra

Z Katopedia

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (Poznámky a reference)
Řádka 3: Řádka 3:
FSSP představuje největší společenství tradičně katolických kněží, u nějž nejsou zpochybňovány [[kanonické právo|kanonický]] status a [[jednota s Římem]], a druhé největší společenství tradičně katolických kněží vůbec (hned po Kněžském bratrstvu sv. Pia X., z něhož FSSP vzešlo). V říjnu [[2011]] mělo  392 členů (228 [[kněz|kněží]], 10 [[jáhen|jáhnů]] a 154 [[seminarista|seminaristů]], kteří působili ve 117 [[diecéze|diecézích]]) a 2 vlastní kněžské semináře ([[Wigratzbad]], Denton). Je velmi úzce spojeno s řadou organizací, z nichž nejvýznamnější jsou [[Konfraternita sv. Petra]] (sdružení věřících podporujících FSSP) a mezinárodní sdružení mladých katolických laiků [[Juventutem]].
FSSP představuje největší společenství tradičně katolických kněží, u nějž nejsou zpochybňovány [[kanonické právo|kanonický]] status a [[jednota s Římem]], a druhé největší společenství tradičně katolických kněží vůbec (hned po Kněžském bratrstvu sv. Pia X., z něhož FSSP vzešlo). V říjnu [[2011]] mělo  392 členů (228 [[kněz|kněží]], 10 [[jáhen|jáhnů]] a 154 [[seminarista|seminaristů]], kteří působili ve 117 [[diecéze|diecézích]]) a 2 vlastní kněžské semináře ([[Wigratzbad]], Denton). Je velmi úzce spojeno s řadou organizací, z nichž nejvýznamnější jsou [[Konfraternita sv. Petra]] (sdružení věřících podporujících FSSP) a mezinárodní sdružení mladých katolických laiků [[Juventutem]].
-
V Bratrstvu jsou v současnosti mezi členy také tři [[Češi]] a jeden [[Slováci|Slovák]], kteří se připravují ke kněžství v semináři bratrstva ve Wigratzbadu, a otec [[Jan Franta]], který do řad Bratrstva vstoupil až po [[kněžské svěcení|vysvěcení]] a nyní prodělává doplňující [[formace|formaci]].
+
V Bratrstvu jsou v současnosti mezi členy také tři [[Češi]] a jeden [[Slováci|Slovák]], kteří se připravují ke kněžství v semináři bratrstva ve Wigratzbadu, a otec [[Jan Franta]], který do řad Bratrstva vstoupil až po [[kněžské svěcení|vysvěcení]] a nyní prodělává doplňující [[formace|formaci]]. Bratrstvo se podílí na životě tradičně katolické komunity v ČR (spolu)pořádáním táborů a dalších akcí pro ni v ČR i v sousedních zemích,<ref>http://www.duseahvezdy.cz/2015/04/11/katolicke-tabory-setkani-a-pobyty-v-lete-2015/</ref> provozuje českojazyčné stránky,<ref>http://fssp.cz/</ref> na nichž informuje o svých akcích a zveřejňuje informační list Klíč.<ref>http://fssp.cz/?cat=11</ref>
== Historie ==
== Historie ==
Řádka 34: Řádka 34:
=== Externí odkazy ===
=== Externí odkazy ===
* [http://www.fssp.org/ Oficiální stránky] + [http://fssp.cz/ České stránky]
* [http://www.fssp.org/ Oficiální stránky] + [http://fssp.cz/ České stránky]
 +
* [http://www.krasaliturgie.cz/rozhovory/rozhovor-s-jakubem-zentnerem.html Rozhovor s Jakubem Zentnerem], prvním českým seminaristou u FSSP ([[Krása liturgie]] 14. 11. 2010)
* [http://www.krasaliturgie.cz/rozhovory/rozhovor-s-jakubem-zentnerem.html Rozhovor s Jakubem Zentnerem], prvním českým seminaristou u FSSP ([[Krása liturgie]] 14. 11. 2010)
-
* Br. Anthony, T.O.S.F.: ''[http://www.vendee.cz/texty/fssp-kompromis.html Kněžské bratrstvo sv. Petra – Společenství kompromisu]'' ([[Vendée.cz]]) - kritika na stránkách spojených s FSSPX
+
* [https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9B%C5%BEsk%C3%A9_bratrstvo_svat%C3%A9ho_Petra Kněžské bratrstvo svatého Petra] na české [[Wikipedie|Wikipedii]]
 +
 
 +
* Br. Anthony, T.O.S.F.: ''[http://vendeecz.blogspot.cz/2014/10/knezske-bratrstvo-sv-petra-spolecenstvi.html Kněžské bratrstvo sv. Petra – Společenství kompromisu]'' (Vendée v exilu) - kritika na stránkách spojených s FSSPX
* Mons. [[Richard Williamson]] [[FSSPX]]: ''[http://rexcz.blogspot.cz/2012/08/bratrstvo-sv-petra-1999.html Kněžské bratrstvo sv. Petra]'' ([[REX!]])
* Mons. [[Richard Williamson]] [[FSSPX]]: ''[http://rexcz.blogspot.cz/2012/08/bratrstvo-sv-petra-1999.html Kněžské bratrstvo sv. Petra]'' ([[REX!]])

Verze z 2. 5. 2015, 11:11

Kněžské bratrstvo sv. Petra (lat. Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri, zkr. FSSP) je tradičně katolická společnost apoštolského života papežského práva. Založena byla 18. července 1988 kněžími a seminaristy, kteří opustili Kněžské bratrstvo sv. Pia X., neboť nesouhlasili s papežem nepovoleným svěcením biskupů v Econe. Jeho generálním představeným je P. John Marcus Berg (od 2012).

FSSP představuje největší společenství tradičně katolických kněží, u nějž nejsou zpochybňovány kanonický status a jednota s Římem, a druhé největší společenství tradičně katolických kněží vůbec (hned po Kněžském bratrstvu sv. Pia X., z něhož FSSP vzešlo). V říjnu 2011 mělo 392 členů (228 kněží, 10 jáhnů a 154 seminaristů, kteří působili ve 117 diecézích) a 2 vlastní kněžské semináře (Wigratzbad, Denton). Je velmi úzce spojeno s řadou organizací, z nichž nejvýznamnější jsou Konfraternita sv. Petra (sdružení věřících podporujících FSSP) a mezinárodní sdružení mladých katolických laiků Juventutem.

V Bratrstvu jsou v současnosti mezi členy také tři Češi a jeden Slovák, kteří se připravují ke kněžství v semináři bratrstva ve Wigratzbadu, a otec Jan Franta, který do řad Bratrstva vstoupil až po vysvěcení a nyní prodělává doplňující formaci. Bratrstvo se podílí na životě tradičně katolické komunity v ČR (spolu)pořádáním táborů a dalších akcí pro ni v ČR i v sousedních zemích,[1] provozuje českojazyčné stránky,[2] na nichž informuje o svých akcích a zveřejňuje informační list Klíč.[3]

Obsah

Historie

Kontext vzniku Bratrstva je třeba hledat na počátku 70. let v existenci Kněžského bratrstva sv. Pia X. (FSSPX), které založil ve Švýcarsku arcibiskup Lefebvre. První základnou bratrstva byl seminář pro bohoslovce věrné Magisteriu a Tradici Církve ve Fribourgu a fungovalo se svolením místních diecézních autorit. Později však začalo docházet mezi některými římskými autoritami a FSSPX ke stále ostřejším střetům a snahám římských liberálů o likvidaci FSSPX.

Hlavní příčinou sporů byl otevřený nesouhlas arcibiskupa Lefebvra a Bratrstva s šířením liberalismu a (neo)modernismu uvnitř katolické církve a sílící kritika druhého vatikánského koncilu a pokoncilních deformací. Dále zde byla otázka vysvěcení nástupců arcibiskupa Lefebvra, které Řím sliboval, ale neustále oddaloval, takže těžce nemocný arcibiskup nakonec dospěl k závěru, že je obelháván a Řím jen čeká na to, až zemře. 6. května 1988 nakonec FSSPX zrušilo svůj souhlas s protokolem, který biskup Lefebvre signoval, a který měl být základem pro kompromisní vyřešení sporů, a 30. června Lefebvre spolu s biskupem Castro-Mayerem z rozhodnutí generální kapituly FSSPX vysvětil i přes nesouhlas Říma čtyři kněze bratrstva na biskupy. Tento skutek byl následně papežem Janem Pavlem II. prohlášen za schizmatický a vedoucí k samočinné exkomunikaci světitelů i svěcenců,[4] což ovšem FSSPX nikdy neuznalo.

Kněží a seminaristé FSSPX, kteří se svěceními bez mandátu nesouhlasili, FSSPX opustili a s odvoláním na visitační protokol kardinála Gagnona z 5. května 1988 pokorně prosili, aby byli kanonicky znovu založeni, aby se mohli věnovat péči o Boží lid a především výchově kněží v autenticky katolickém duchu, tak jak to odpovídá úctyhodné tradici katolické církve, aby směli Boží kult vykonávat podle směrnic nepamětné tradice.[5] Na základě motu proprio papeže Jana Pavla II. Ecclesia Dei dne 6. července učinilo pět bývalých členů FSSPX v Římě první zakládající akt, který následně byl opakován dalšími dvanácti kněžími a několika seminaristy v cisterciáckém opatství Hauterive 18. července 1988, což je i oficiální datum založení Kněžského bratrstva svatého Petra, které nabylo právního zřízení 18. října téhož roku v Říme jako společnost apoštolského práva. Přes počáteční obtíže, roztržky a hanobení především ze strany FSSPX, se novému bratrstvu podařilo za pomoci kardinálů Ratzingera (pozdější papež Benedikt XVI.) a Mayera a tehdejšího preláta Brandmüllera být přijato do augsburské diecéze, kde následně začalo budouvat při mariánském poutním místě vlastní kněžský seminář, který byl dostavěn v roce 2000. Od začátku až do svého zvolení papežem se o bratrstvo duchovně staral kardinál Ratzinger, který dle FSSP měl ve svém cíli obnovit charakter a dimenzi posvátnosti v Církvi a smířit Církev samotnou s její dvoutisícletou liturgickou tradicí.

Charakter bratrstva

Kněžské bratrstvo svatého Petra je společností apoštolského života a společnost papežského práva (tj. jsou podřízeni přímo Apoštolskému stolci). Své členy vede k tomu, aby usilovali o dokonalost lásky[6] a jeho společný cíl spočívá v posvěcení kněží k vykonávání jejich kněžského úřadu ve smyslu vlastní liturgické identity, která vychází z misálu papeže Jana XXIII. promulgovaného roku 1962 (tzv. tridentská mše).

Duchovní život je veden v komunitním životě. Narozdíl od řeholních institutů se jednotliví členové jednoduchým slibem napojují na společenství bratrstva a jeho autority, kde uskutečňují svým vnitřním přáním, životem a za pomoci Boží milosti dokonalou lásku k Bohu a bližním. Od společné modlitby breviáře, která je centrem života duchovní rodiny bratrstva, dochází činnost svého vrcholu v apoštolátu v rámci aktivních křesťanských komunit s touhou, aby kněz byl skutečným apoštolem a získával lidi pro Boží království ať už prostřednictvím duchovní správy ve farnosti, pastorace dětí a mládeže, skautingu, péče o nemocné nebo zpovědní služby a apoštolátu v akademickém prostředí.

Duchovní charisma plyne z věrnosti nástupci sv. Petra a církevní hierarchii, následování "hermeneutiky reformy" podle papeže Benedikta XVI.[7], starost o pravověrnost nauky, chraněné filosofickými a teologickými principy (tedy především dle principů a metod sv. Tomáše Akvinského[8]).[9] Ke koncilu bratrstvo přistupuje prostřednictvím učení dvoutisícleté tradice a podle toho jej i vykládá a nepřikládá všem koncilním dokumentům stejnou hodnotu. Liturgickou reformu odmítá z toho důvodu, že nebyla součástí koncilu a skupina, která vytvořila nový misál, neměla rozhodující právo.

Generální představení FSSP

 1. P. Josef Meinrad Bisig FSSP (1988-2000)
 2. P. Arnaud Devillers FSSP (2000-2006)[10]
 3. P. John Marcus Berg FSSP (od 2006)

Odkazy

Související stránky

Literatura

 • Sven Konrad FSSP: "My nezachraňujeme Církev, ale Církev nás", Světlo 22 (2014), č. 20, 9-11.

Externí odkazy

Poznámky a reference

 1. http://www.duseahvezdy.cz/2015/04/11/katolicke-tabory-setkani-a-pobyty-v-lete-2015/
 2. http://fssp.cz/
 3. http://fssp.cz/?cat=11
 4. Motu proprio Ecclesia Dei, č. 4.
 5. Prohlášení kněží z 2. července 1988.
 6. Konstituce FSSP, č. 1.
 7. Promluva z 22. prosince 2005. Dostupné online
 8. Optatam totius, č. 16.
 9. Konstituce FSSP, č. 10.
 10. Nebyl zvolen generální kapitulou, ale jmenován kardinálem Hoyosem, předsedou Papežské komise Ecclesia Dei.
Osobní nástroje