Komunistická strana Československa

Z Katopedia

Verze z 8. 5. 2016, 20:44; Cinik (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Komunistická strana Československa (KSČ) byla československá ultralevicová politická strana, členka Komunistické internacionály (KI), existující v letech 1921-1992. V letech 1948-1989 ovládala Československo, v němž nastolila totalitní a zločinný „komunistický režim“. K základním programovým východiskům strany patřil třídní boj vedený dle sovětského vzoru, zahrnující i fyzickou likvidaci třídních a ideologických nepřátel, což během své vlády bez zábran praktikovala. Podle zákona o protiprávnosti komunistického režimu z roku 1993 šlo o organizaci zločinnou a zavrženíhodnou.[1] Jejím ideovým i právním nástupcem je v ČR Komunistická strana Čech a Moravy. Z podnětu Miroslava Štěpána roku 1996 došlo k obnovení původní ideje strany pod stejným názvem. Strana se však již v žádných volbách nikdy várazně neumístila. [2]

Odkazy

Související odkazy

Reference

  1. http://cs.wikisource.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_protipr%C3%A1vnosti_komunistick%C3%A9ho_re%C5%BEimu_a_o_odporu_proti_n%C4%9Bmu §2, odst. 2: Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému.
  2. V posledních volbách do evropského parlamentu získala pouhých 0,56% hlasů. Viz http://volby.cz/pls/ep2014/ep11?xjazyk=CZ
Osobní nástroje